Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2010 ROK

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Barczewa

rok 2010

 

Nr zarządzenia

Z dnia

W sprawie

1/10

5 stycznia 2010r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2010r

2/10

5 stycznia 2010r.

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

3/10

5 stycznia 2010r.

podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 na jednostki realizujące

4/10

8 stycznia 2010r.

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

5/10

12 stycznia 2010r .

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

6/10

12 stycznia 2010r.

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

7/10

14 stycznia 2010r.

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

8/10

14 stycznia 2010r.

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

9/10

14 stycznia 2010r.

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

10/10

21 stycznia 2010r.

nabycia nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

11/10

21 stycznia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

12/10

22 stycznia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

13/10

29 stycznia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

14/10

1 lutego 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

15/10

15 lutego 2010r.

celu i sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Barczewo oraz obowiązków

15A/10

4 lutego 2010r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Barczewie

16/10

25 lutego 2010r.

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

16A/10

2 marca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

17/10

4 marca 2010r.

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za rok 2009

18/10

4 marca 2010r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok

19/10

12 marca 2010r.

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

20/10

12 marca 2010r.

powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

21/10

18 marca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

22/10

18 marca 2010r.

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo

23/10

18 marca 2010r.

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo

24/10

18 marca 2010r.

ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za grunty służące do obsługi komunikacyjnej nieruchomości na terenie Gminy Barczewo

25/10

19 marca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

26/10

19 marca 2010r.

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

27/10

1 kwietnia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

28/10

1 kwietnia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

29/10

2 kwietnia 2010r.

ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2010r.

30/10

6 kwietnia 2010r.

zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie planowanego deficytu

31/10

6 kwietnia 2010r.

zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu

31A/10

10 kwietnia 2010r.

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

32/10

15 kwietnia 2010r.

zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

33/10

19 kwietnia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

34/10

22 kwietnia 2010r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

35/10

28 kwietnia 2010r.

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na cele świadczenia usług w zakresie wypoczynku i rekreacji (plaże, kąpieliska) na terenie gminy Barczewo

 

36/10

28 kwietnia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

37/10

28 kwietnia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

38/10

6 maja 2010r.

sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

39/10

6 maja 2010r.

powołania Komisji Oceniającej

40/10

11 maja 2010r.

zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

41/10

11 maja 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w art.68 uPzp

42/10

12 maja 2010r.

określenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Barczewo

43/10

12 maja 2010r.

ogłoszenia wyników II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2010 roku realizowane przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

44/10

17 maja 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

45/10

18 maja 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

46/10

19 maja 2010r.

zmieniające Zarządzenie nr 0151/40/10 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

47/10

20 maja 2010r.

zmiany Uchwały Nr 3/98 Zarządu Miasta Barczewo z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewo

48/10

25 maja 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

49/10

28 maja 2010r.

ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze

50/10

31 maja 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

51/10

31 maja 2010r.

sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

52/10

31 maja 2010r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

53/10

1 czerwca 2010r.

powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

54/10

2 czerwca 2010r.

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

55/10

9 czerwca 2010r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

56/10

11 czerwca 2010r.

Zmiany Zarządzenia Nr 0151/53/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. - wybory

57/10

11 czerwca 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

58/10

14 czerwca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

59/10

16 czerwca 2010r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

60/10

25 czerwca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

61/10

29 czerwca 2010r.

Zmiany Zarządzeniu Nr 0151/53/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. z w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

62/10

30 czerwca 2010r.

nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

63/10

1 lipca 2010r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2010/2011

64/10

1 lipca 2010r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2010/2011

65/10

1 lipca 2010r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2010/2011

66/10

1 lipca 2010r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2010/2011

68/10

2 lipca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 

70/10

15 lipca 2010r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

71/10

15 lipca 2010r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

72/10

15 lipca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 

73/10

 

19 lipca 2010r.

 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

74/10

3 lipca 2009r.

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

75/10

26 lipca 2010r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku

76/10

26 lipca 2010r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

77/10

27 lipca 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

78/10

29 lipca 2010r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku

79/10

28 lipca 2010r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

80/10

30 lipca 2010r.

powołania komisji przetargowej

81/10

2 sierpnia 2010r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

82/10

2 sierpnia 2010r.

upoważnienia Dyrektora i Specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

83/10

2 sierpnia 2010r.

upoważnienia Dyrektora i Specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji

84/10

2 sierpnia 2010r.

upoważnienia Dyrektora i Specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

85/10

10 sierpnia 2010r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

86/10

9 sierpnia 2010r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

87/10

10 sierpnia 2010r.

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/11

88/10

12 sierpnia 2010r.

powołania Komisji Konkursowej

88A/10

19 sierpnia 2010r.

zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewo nr-0151/77/10 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

89/10

24 sierpnia 2010r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

90/10

24 sierpnia 2010r

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

91/10

2 września 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

92/10

8 września 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

93/10

8 września 2010r

określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.

94/10

10 września 2010r

zamiaru nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

95/10

10 września 2010r

zamiaru nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

96/10

13 września 2010r

zamiaru nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

97/10

24 września 2010r

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

98/10

24 września 2010r

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

99/10

27 września 2010r

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

100/10

27 września 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

101/10

29 września 2010r

sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

102/10

4 października 2010r

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

103/10

5 października 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

104/10

12 października 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

105/10

12 października 2010r

nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

106/10

15 października 2010r

zmieniające Zarządzenie nr 0151/46/10 z dnia 29 maja 2010r w prawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

107/10

25 października 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

108/10

28 października 2010r

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

109/10

4 listopada 2010r

nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

110/10

4 listopada 2010r

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

111/10

8 listopada 2010r

zbycia samochodów matki ŻUK A15GL stanowiących własność gminy Barczewo

112/10

9 listopada 2010r

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

113/10

12 listopada 2010r

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

114/10

15 listopada 2010r

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014

115/10

15 listopada 2010r

projektu budżetu Gminy Barczewo na 2011 rok

116/10

15 listopada 2010r

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

117/10

15 listopada 2010r

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

118/10

24 listopada 2010r

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

119/10

25 listopada 2010r

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

120/10

25 listopada 2010r

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

121/10

30 listopada 2010r

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

122/10

30 listopada 2010r

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

123/10

10 grudnia 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

124/10

10 grudnia 2010r

zmieniające Zarządzenie nr 0151/106/10 z dnia 15 października 2010r w prawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

125/10

13 grudnia 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

126/10

14 grudnia 2010r

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

127/10

14 grudnia 2010r

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

128/10

14 grudnia 2010r

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

129/10

16 grudnia 2010r

zmieniające Zarządzenie nr 0151/124/10 z dnia 10 grudnia 2010r w prawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

130/10

16 grudnia 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

131/10

20 grudnia 2010r

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

132/10

21 grudnia 2010r

zmieniające Zarządzenie nr 0151/124/10 z dnia 16 grudnia 2010r w prawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

133/10

22 grudnia 2010r

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

134/10

23 grudnia 2010r

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

135/10

29 grudnia 2010r

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

136/10

28 grudnia 2010r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

137/10

30 grudnia 2010r

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

138/10

30 grudnia 2010r

realizacji zadań obronnych w gminie w 2011 roku

139/10

30 grudnia 2010r

realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie w 2011 roku

140/10

30 grudnia 2010r

przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 

Załączniki

36-10 (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37-10 (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-10 (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-10 (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40-10 (102.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-10 (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42-10 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-10 (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-10 (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45-10 (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-10 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-10 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-10 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49-10 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50-10 (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-10 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-10 (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-10 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55-10 (253.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-10 (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58-10 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59-10 (203kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60-10 (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61-10 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62-10 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63-10 (149.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64-10 (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65-10 (207.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66-10 (78.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67-10 (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68-10 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69-10 (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70-10 (233.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71-10 (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72-10 (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73-10 (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74-10 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75-10 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76-10 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77-10 (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78-10 (317.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79-10 (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80-10 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80A-10 (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81-10 (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82-10 (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83-10 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84-10 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85-10 (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86-10 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87-10 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88-10 (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88A-10 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89-10 (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90-10 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91-10 (101.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92-10 (102.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93-10 (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94-10 (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95-10 (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96-10 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97-10 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98-10 (233.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99-10 (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100-10 (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101-10 (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102-10 (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-10 (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103-10 (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-10 (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104-10 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-10 (108.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105-10 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-10 (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106-10 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15A-10 (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107-10 (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16-10 (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108-10 (337.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16A-10 (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109-10 (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-10 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110-10 (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-10 (256.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111-10 (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-10 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112-10 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-10 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113-10 (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-10 (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114-10 (484.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22-10 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115-10 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23-10 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116-10 (263.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24-10 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117-10 (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-10 (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118-10 (299.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-10 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119-10 (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27-10 (103.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120-10 (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-10 (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121-10 (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-10 (192.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122-10 (344.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-10 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123-10 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-10 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124-10 (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31A-10 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125-10 (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-10 (178.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126-10 (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-10 (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127-10 (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-10 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128-10 (245.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35-10 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129-10 (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1-10 (220.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130-10 (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2-10 (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131-10 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3-10 (576.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132-10 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4-10 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133-10 (240.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5-10 (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134-10 (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6-10 (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135-10 (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-10 (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136-10 (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8-10 (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-10 (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9-10 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138-10 (155.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10-10 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139-10 (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11-10 (105.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140-10 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Mikołajska
Data utworzenia:2011-03-03 13:44:52
Wprowadził do systemu:Marta Mikołajska
Data wprowadzenia:2011-03-03 13:45:07
Opublikował:Marta Mikołajska
Data publikacji:2011-03-03 13:50:59
Ostatnia zmiana:2016-07-26 10:38:43
Ilość wyświetleń:3222
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij