Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Barczewo: Instrumenty aktywizacji zawodowej, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, Szkoła dla rodziców oraz wsparcie w ramach PAL-u dla osób z terenu Miasta i Gminy Barczewo w ramach Projektu pt.: Aktywni po latach. Priorytet VII

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.       Czy jest dopuszczone złożenie oferty częściowej? W treści
ogłoszenia napisano, że tak, natomiast z treści SIWZ nie wynika to w sposób
jasny i jednoznaczny.

Tak jest możliwe, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, które są opisane w SIWZ.

2.       Czy do części I - Indywidualnego doradztwa Zawodowego wymagane jest
wydanie wszystkim Beneficjentom materiałów piśmienniczych? Czemu materiały
te maja służyć: segregator, notatnik, 2 długopisy, 2 ołówki, mazak
fluorescencyjny, temperówka, gumka? Punkt mówiący o takiej koniczności
odwołuje się do Warsztatów aktywizacji Zawodowej, które w sposób
metodologicznie znaczący różnią się od konsultacji indywidualnych, o których
mowa w SIWZ. Do czego materiały te mają być wykorzystane, biorąc pod uwagę,
że wszyscy Beneficjenci mają otrzymać materiały szkoleniowe a konsultacje
maja trwać 2 godziny na uczestnika.


Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.       Co mają zawierać materiały szkoleniowe? Indywidualne poradnictwo
zawodowe realizowane ma być zgodnie z SIWZ jako konsultacje indywidualne a
nie jednoosobowe szkolenia. Forma konsultacji oznacza dwukierunkową relację
z Beneficjentem pozwalającą na poruszenie obszarów będących w jego
zainteresowaniu, nie zaś formę ujednoliconego szkolenia, identycznego dla
każdego. Tym bardziej, że uczestnicy w innej części odbywać mają grupowe
Warsztaty Aktywizacji Zawodowej.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia


4.       Dlaczego grupowe Warsztaty aktywizacji Zawodowej oddzielone są od
Indywidualnego poradnictwa Zawodowego i znajdują się w innej części
Zamówienia?

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.       Dlaczego jako osoba mające realizować Warsztaty Aktywizacji
Zawodowej w części II wymagana jest osoba o wykształceniu wyższym
nauczycielskim i ukończonym kursie trenerskim a nie doradca zawodowy? Czy
osoba ta musi mieć wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, który to
wpis niezbędny jest do wykonywania doradztwa zawodowego zgodnie z Ustawą o
Promocji Zatrudnienia i art. 18?

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.       Czy do oferty dołączony ma być program szkolenia? W SIWZ w rozdz.
III w pkt. 6.3 napisano, że ma być dostarczony przed podpisaniem umowy zaś w
rozdz. X pkt. 1.8, że ma być dołączony do oferty.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia


7.       Czy do oferty ma być dołączony harmonogram realizacji zadania?

Nie, nie ma takiego wymogu.

8.       Czy za posiadanie uprawnień do realizacji czesci I uważa się
posiadanie wpisu do KRAZ, który to wpis niezbędny jest zgodnie z Ustawą o
promocji Zatrudnienia?


Zamawiający będzie opierał się na oświadczeniu wykonawcy zgodnym z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 


9.       Czy jako udokumentowanie posiadanego doświadczenia należy do oferty
dołączyć referencje za zrealizowane usługi?


Zgodnie z zapisami SIWZ doświadczenie ma dotyczyć osób wykonujących zamówienie a nie wykonawcy. Zgodnie z zapisami  ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający nie może żądać referencji a jedynie wykaz osób. Jednakże nie będzie błędem załączenie takich referencji.


10.   Jakie dokumenty dotyczące sytuacji finansowej należy przedstawić i
dołączyć do oferty?


Zamawiający będzie opierał się na oświadczeniu wykonawcy zgodnym z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. 


11.   Według jakiego wzoru/kryterium oceniana będzie jakość zaproponowanych
usług w przypadku części I? W jaki sposób oceniany będzie program i w jaki
sposób przedstawione dokumenty? Jakie dokumenty Zamawiający ma na myśli?

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

12.   Co Zamawiający uważa za ofertę zawierającą rażąco niską cenę?

Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. „Rażąco niska cena”, sformułowana w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych cyt.: „za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi”.


13.   Wiedzę z jakiego zakresu powinien otrzymać Beneficjent w trakcie
konsultacji Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego?

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.   Czy Wykonawca ma przeprowadzić ewaluację ankiet przeprowadzonych na
zakończenie?

Tak, jest to wymagane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ogloszenie-bip ZP (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz_mops_001_2011_29_04_2011-BIP (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i opowiedzi (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wioletta Grodzka
Data utworzenia:2011-05-04 07:38:45
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2011-05-04 07:39:25
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2011-05-04 07:39:46
Ostatnia zmiana:2011-05-09 08:43:33
Ilość wyświetleń:2593
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij