Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Barczewo, dn. 12.02.2010r.

 

 

 Znak: BIK - 341/4/10                           

 

 

BIP / TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE; WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

Na podstawie art. 92 ust.1, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706) Burmistrz Barczewa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie usług związanych z wyceną, inwentaryzacją nieruchomości oraz polegających na wykonaniu opinii i ekspertyz, dla nieruchomości położonych w Gminie Barczewo w 2010 roku”.

 

1)         do realizacji zamówienia wybrana została oferta (Nr1), którą złożyła firma
RIW - Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą: 10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/6, za cenę 82 813,60 zł.

           

Uzasadnienie prawne

art.91 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w/w wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza. Jest ofertą nie podlegającą odrzuceniu, która spełnia przyjęte przez zamawiającego kryteria „najniższa cena” i „udzielone bonifikaty”, oraz wszystkie warunki opisane w [siwz] przez Zamawiającego, ustawę Pzp i przepisy szczególne.

 

 

2)         Informacje dotyczące nazw firm, siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny, porównaniem złożonych ofert i punktacją:

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

 

1

 

 

RIW Nieruchomości Sp. z o.o.

10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/6

 

2

Konsorcjum firm:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o.
 (Lider konsorcjum) i
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jerzy Korejwo

10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13

3

Konsorcjum firm:
Kancelaria Rzeczoznawcy majątkowego GEO – GRUNT Michał Luto
(Lider konsorcjum),

 KADER Elżbieta Kosiorek i
Pracownia Usług Geodezyjno – Kartograficznych S. Samełko

10–602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14B/17

 

 

 

- Z prowadzonego postępowania wykluczono „0” wykonawców.

- W prowadzonym postępowaniu odrzucono „0” ofertę.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

Nr
oferty

Liczba pkt

w kryterium
/cena/

Liczba pkt

w kryterium
/udzielone bonifikaty/

Razem

 

1

 

90

 

10

 

100

 

2

 

42,50

 

4,40

 

46,90

 

3

 

64,90

 

10

 

74,90

 

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Dział VI "Środki ochrony prawnej" art. 179 do art. 183 (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706). Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przy czym protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

 

 

 

Burmistrz Barczewa

(-) Lech Jan Nitkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Natalia Czobot
Data utworzenia:2010-02-12 12:00:04
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-02-12 11:59:31
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-02-12 12:00:04
Ostatnia zmiana:2010-02-12 12:01:04
Ilość wyświetleń:3337
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij