Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

UWAGA !!! Konkurs "Anioła Sukcesu w Gminie Barczewo" - termin składania zgłoszeń do 31 stycznia 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLVIII/312/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/290/2011r. Rady Miejskiej w Barczewie  z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI)290)2011 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo" otrzymuje brzmienie:

„REGULAMIN KONKURSU „ANIOŁ SUKCESU W GMINIE BARCZEWO"

1.      Organizatorem konkursu jest Rada Miejska w Barczewie.

2.      Konkurs adresowany do osób fizycznych i innych podmiotów z terenu gminy Barczewo i jest organizowany co roku.

3.      Do konkursu należy zgłosić inicjatywy zrealizowane w roku, który podlega ocenie, można również przedstawić działania wieloletnie w następujących kategoriach:

-kultura i oświata,

-sport,

-turystyka i agroturystyka,

-przedsiębiorczość,

-ochrona środowiska,

-wolontariat i filantropia,

-promocja miasta lub gminy Barczewo.

4.    Do nominacji mogą być również zgłoszone osoby pełniące funkcję lub urząd publiczny, o ile zgłoszone inicjatywy nie wynikają bezpośrednio z zakresu pełnionych przez nich obowiązków, z wyłączeniem z konkursu radnych Rady Miejskiej w Barczewie.

5.    Zgłoszone inicjatywy, wraz z uzasadnieniem, powinny być podpisane przez przedstawicieli instytucji cywilnych, kościelnych albo członków organizacji pozarządowych lub przez grupę co najmniej 5 osób fizycznych.


6.    Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, w terminie od drugiego do trzydziestego pierwszego stycznia roku następnego po roku, który podlega ocenie.

7.    Wyboru najciekawszych inicjatyw dokona Komisja Konkursowa utworzona z przewodniczących wszystkich stałych komisji merytorycznych. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Komisji Sportu Turystyki Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

8.    W ramach konkursu Komisja dokona wyboru osoby lub podmiotu, którym mogą być przyznane statuetki anioła lub honorowe dyplomy.

9.    Kryteria oceny inicjatyw przedstawionych do konkursu:

1)  w dziedzinie kultury i oświaty:

a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

b)  innowacyjność podejmowanych działań,

c)       wyróżniająca się pomoc w różnych dziedzinach życia kulturalnego gminy,

d)  promocja regionalnych tradycji;

2) w dziedzinie sportu i turystyki:

a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

b)  innowacyjność podejmowanych działań w zakresie organizacji imprez,

c)       promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu;

3) w dziedzinie przedsiębiorczości:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

c)       tworzenie nowych miejsc pracy,

d)  szczególne osiągnięcia w różnych sferach produkcji przemysłowej;

4) w dziedzinie rolnictwa, agroturystyki i ochrony środowiska:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

c)       osiągnięcia w różnych sferach produkcji zwierzęcej i roślin,

d)  innowacyjność podejmowanych działań;

5)  w dziedzinie wolontariatu i filantropii:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  poczucie odpowiedzialności i solidarności z innymi,

c)       wyróżniająca się współpraca przy organizowaniu różnych akcji, imprez,

d)współdziałanie w zespole, dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,

e) darowizna pieniężna lub materialna, lub usługowa na rzecz organizacji pożytku publicznego, instytucji z gminy Barczewo;

6) w dziedzinie promocji:

a) udokumentowana szczególna promocja miasta lub gminy Barczewo w okresie co najmniej trzech lat.

10.    Statuetka „Anioła Sukcesu" może być przyznana w jednej kategorii nie częściej, jak raz na pięć lat. Komisja może przyznać tylko jedną statuetkę w jednej kategorii.

11.    Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego Komisji Sportu Turystki Kultury i Promocji Gminy.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

12.    Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz w gazecie samorządowej.

13.    Uroczystego wręczenia statuetek anioła i honorowych dyplomów dokonuje burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej i członkowie Komisji Konkursowej na

uroczystym spotkaniu .

14.  Zmian w regulaminie dokonuje Rada Miejska w formie uchwały".

       § 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Chlubicki

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Paszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Paszkiewicz
Data wprowadzenia:2013-12-31 11:56:30
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2013-12-31 11:59:52
Ostatnia zmiana:2013-12-31 12:00:05
Ilość wyświetleń:2308

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij