Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

                                       Barczewo, dnia 13 stycznia 2015 r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, działające na terenie gminy Barczewo lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów wyrażających wolę uczestniczenia w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na następujące zadania publiczne:

 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego

1.    Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego

2.    Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców gminy Barczewo.

3.    Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej „Warmia Gaudet et Cantat”

 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1. Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.

2.    Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponad lokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne.

 

Zadanie z zakresu Kultura i edukacja.

1.    Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową.

 

Zadanie z zakresu Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa.

1.    Organizacja Mistrzostwa w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

I. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)   są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)   mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;

 

II. Zadania komisji konkursowej

1. Badanie i ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych  w art. 15 ust. 1 ustawy oraz w ogłoszeniu konkursowym.

2. Kwalifikacja ofert do otrzymania dotacji.

3. Sformułowanie wniosków końcowych i przedstawienie ich Burmistrzowi Barczewa.

 

III.   Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej

1. Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Burmistrz Barczewa.

2. Burmistrz Barczewa powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia  30 stycznia 2015 roku, na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Miejsce złożenia zgłoszenia

 

Zgłoszenie, podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać bezpośrednio w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Barczewie,(w zgłoszeniu proszę wskazać numer zadania)  Plac Ratuszowy 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: anna.gedas@barczewo.pl

 

Załączniki

załącznik nr 1 formularz zloszeniowy komisji konkursowej (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Tomczak
Data utworzenia:2015-01-12 14:23:25
Wprowadził do systemu:Marta Mikołajska
Data wprowadzenia:2015-01-12 14:23:27
Opublikował:Marta Mikołajska
Data publikacji:2015-01-12 14:37:58
Ostatnia zmiana:2015-01-12 14:38:02
Ilość wyświetleń:1140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij