Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

URZĄD STANU CYWILNEGO

SPIS KART USŁUG

NR KARTY USŁUGI

TYTUŁ

FORMULARZE DO USŁUGI

USC-1

Zgłoszenie urodzenia dziecka

1. Pełnomocnictwo nr 1

USC-2

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-2 - podanie o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

USC-3

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-3 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

USC-4

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-4 - podanie o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

USC-5

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-5 - podanie o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego dziecka

USC-6

Rejestracja zgonu

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-6 - pełnomocnictwo nr 2

USC-7

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-7 - podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

USC-7A

Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego i we wskazanym miejscu

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-7A - podanie o ślub poza lokalem usc

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-7A - podanie o ślub poza lokalem usc - ZK + miejsce wydania

USC-8

Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

USC-9

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-9 - podanie o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą

USC-10

Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-10 - wniosek o rejestrację urodzenia które nastąpiło za granicą

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-10 - wniosek o rejestrację małżeństwa które nastąpiło za granicą

3. Zał. nr 3 do karty usługi USC-10 - wniosek o rejestrację zgonu który nastąpił za granicą

4. pełnomocnictwo nr 1

USC-11

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-11 - wniosek o wydanie odpisu

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-11 - pełnomocnictwo nr 3

USC-12

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-12 - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-12 - elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

USC-13

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do katy usług USC-13 - wniosek o sprostowanie aktu

2. Pełnomocnictwo nr 1

USC-14

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty USC-14 - wniosek o uzupełnienie aktu

2. Pełnomocnictwo nr 1

USC-15

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-15 - wniosek o odtworzenie aktu rodzenia

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-15 - wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa

3. Zał. nr 3 do karty usługi USC-15 - wniosek o odtworzenie aktu zgonu

4. Zał. nr 4 do karty usługi USC-15 - oświadczenie o nazwiskach

5. Pełnomocnictwo nr 1

USC-16

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-16 - wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-16 - wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

3. Zał. nr 3 do karty usługi USC-16 - wniosek o transkrypcję aktu zgonu

4. Zał. nr 4 do karty usługi USC 16 - oświadczenie o nazwiskach

5. Pełnomocnictwo nr 1

USC-17

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej 

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-17 - wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ UE

USC-17A

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

1. zał. nr 1 do karty usługi USC-17A - wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ nie należący do UE

USC-18

Zmiana imion i nazwisk

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-18 - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

USC-19

Przyjęcie oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-19 - podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska 

USC-20

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-20 - zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego

USC-21

Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

USC-22

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-22 - wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

2. Pełnomocnictwo nr 1

 

 

Załączniki

USC-16 zał. nr 4 do karty usługi - oświadczenie o nazwiskach (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-17 Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie UE (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-17 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ UE (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-17A Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego nie należącym do UE (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-17A zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez państwo nie należąceUE (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-18 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-18 Zmiana imion i nazwisk (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-19 Oświadczenie o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-19 zał. nr 1 do karty usługi - podanie o powrocie do nazwiska (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-20 Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-20 zał. nr 1 do karty usługi -zgłoszenie jubileuszu 50 lecia małżeństwa (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-22 Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-22 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-1 pełnomocnictwo nr 1 (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-1 Zgłoszenie urodzenia dziecka (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-2 Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-2 zał. nr 1 do karty usługi - podanie o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-3 Oświadczenie o uznaiu ojcostwa (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-3 zał. nr 1 do karty usługi - podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-4 Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem USC (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-4 zał. nr 1 do karty usługi - podanie o przjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-5 Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-5 zał. nr 1 do karty usługi - podanie o przjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego dziecka (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-6 zał. nr 1 do karty usługi - pełnomocnictwo nr 2 (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-6 Zgłoszenie zgonu (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-7 zał. nr 1 do karty usługi podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-7 Zawarcie małżeństwa w USC (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-7A zał. nr 1 do karty usługi podanie o ślub poza lokalem USC (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-7A zał. nr 2 do karty usługi podanie o ślub poza lokalem USC w ZK + w miejscu wybranym (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-7A Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-8 Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-9 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim mozna zawrzeć małżeństwo (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-9 zał. nr 1 do karty usługi podanie o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-10 Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów które nastapiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-10 zał. nr 3 do karty usługi - wniosek o rejestrację zgonu który nastąpił za granicą (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-10 zał. nr 1 do karty usugi - wniosek o rejestrację urodzenia, które nastapiło za granicą (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-10 zał. nr 2 do karty usługi - wniosek o rejestrację małżeństwa które nastąpiło za granicą (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-11 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-11 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o wydanie odpisu (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-11 zał. nr 2 do karty usługi - pełnomocnictwo nr 3 (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-12 Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-12 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-12 zał. nr 2 do karty usługi - elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (389.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-13 Sprostowanie aktu stanu cywilnego (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-13 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o sprosowanie aktu (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-14 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-14 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o uzupełnienie aktu (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-15 Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-15 zał. nr 3 do karty usługi - wniosek o odtworzenie aktu zgonu (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-15 zał. nr 1 do karty usugi - wniosek o odtworzenie aktu rodzenia (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-15 zał. nr 2 do karty usugi - wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-15 zał. nr 4 do karty usługi - oświadczenie o nazwiskach (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-16 Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-16 zał. nr 3 do karty usługi - wniosek o transkrypcję aktu zgonu (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-16 zał. nr 1 do karty usługi - wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC-16 zał. nr 2 do karty usugi - wniosek o transkrypcję aktu rodzenia (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Kaczmarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2015-06-30 09:59:33
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2015-06-30 10:02:53
Ostatnia zmiana:2018-03-28 12:45:18
Ilość wyświetleń:2719

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij