Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

"Zawiadomienie o wyborze oferty na dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie miasta i gminy Barczewo"

Barczewo, dnia 26.10.2015 r.

 

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Barczewie

ul. Słowackiego 5

11-010 Barczewo     

 

SPRAWA NR: ZP - 01/2015

wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349, 478 i 605) zawiadamiam, że w części I i II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie miasta i gminy Barczewo. Najkorzystniejszą ofertę w części I i II złożyła firma „O i O” Organizacja Imprez Okolicznościowych Irena Szczepańska z siedzibą przy ul. Szczepańskiego 20, 11-010 Barczewo z ceną brutto w części I – 307 200,00 zł. oraz w części II – 165 600,00 zł. W/w oferta była najkorzystniejsza w obu częściach na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ tj. kryterium cena – waga 70 %, doświadczenie 30 % oraz spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy w nawiązaniu do art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy informuję, iż Zamawiający nie może zawrzeć umowy w terminie krótszym niż terminy określone w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą w sprawach związanych z zawarciem umowy jest Pani Wioletta Grodzka.

 

Na podstawie z art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy, informuję:

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Część I - Liczba punktów

w kryterium cena – 70%

Część I - Liczba punktów

w kryterium doświadczenie – 30%

Część I - Suma

Część II - Liczba punktów

w kryterium cena – 70%

Część II - Liczba punktów

w kryterium doświadczenie – 30%

Część II - Suma

1.

FHU „JAPAJA”

Patrycja Karasińska

ul. Anieli Krzywoń 2, 93-402 Łódź

70,00 pkt

22,00 pkt

92,00 pkt

70,00 pkt

22,00 pkt

92,00 pkt

2.

„O i O” Organizacja Imprez Okolicznościowych

Irena Szczepańska

ul. Szczepańskiego 20, 11-010 Barczewo

65,63 pkt

30,00 pkt

95,63 pkt

65,94 pkt

30,00 pkt

95,94 pkt

3.

JUMAR Catering

Wojciech Olszewski

Łęgajny, ul. Dębowa 18

11-010 Barczewo

68,03 pkt

22,00 pkt

90,03 pkt

68,84 pkt

22,00 pkt

90,84 pkt

4.

Transport Usługowy

Marek Jakubiak

Ruszajny 11A, 11-010 Barczewo

-

-

-

-

-

-

 

Na mocy art. 24 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy informuję, że Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy wykluczył firmę
Transport Usługowy Marek Jakubiak z siedziba Ruszajny 11A, 11-010 Barczewo w części I i II niniejszego postępowania. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy w dniu 21.10.2015 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usług dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach dydaktycznych o wartości minimum 100 000,00 zł każda. Dokumenty należało przesłać do dnia 22.10.2015 r. drogą elektroniczną lub faksem oraz drogą pisemną. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane usługi. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Białecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Białecka
Data wprowadzenia:2015-10-28 10:40:04
Opublikował:Katarzyna Białecka
Data publikacji:2015-10-28 10:42:41
Ostatnia zmiana:2015-10-28 10:42:56
Ilość wyświetleń:796
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij