Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert Barczewo, dnia 4 stycznia 2016 r.

 Barczewo, dnia 4 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami.) zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, działające na terenie gminy Barczewo lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów wyrażających wolę uczestniczenia w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na następujące zadania publiczne:

 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego

1.      Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.

2.      Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej „Warmia Gaudet et Cantat.”

3.      Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców gminy Barczewo.

 

Zadanie z zakresu:kultury i edukacji

       1. Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową.

 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1.      Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe  i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.

2.      Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponad lokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne.

 

Zadanie z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa.

1.      Organizacja Mistrzostw w Ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Zadanie z zakresu ochrony środowiska.

                  1. Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska.

      

 

I. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)   są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)   mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;

3) nie składają oferty w danym obszarze tematycznym.

 

II. Zadania komisji konkursowej

1.      Badanie i ocena merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych  w art. 15 ust. 1 ustawy oraz w ogłoszeniu konkursowym.

2.      Kwalifikacja ofert do otrzymania dotacji.

3.      Sformułowanie wniosków końcowych i przedstawienie ich Burmistrzowi Barczewa.

 

 

III.             Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej

1.      Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Burmistrz Barczewa.

2.      Burmistrz Barczewa powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

3.      Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4.      Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 28 stycznia 2016 roku, na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Miejsce złożenia zgłoszenia 

Zgłoszenie, podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać bezpośrednio w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Barczewie,  Plac Ratuszowy 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi anna.gedas@barczewo.pl

W zgłoszeniu proszę wskazać nazwę zadania do którego złaszany jest kandydat.

Załączniki

załącznik nr 1 formularz zloszeniowy komisji konkursowej (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Gędas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2016-01-04 13:18:27
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2016-01-04 13:20:31
Ostatnia zmiana:2016-01-04 13:48:13
Ilość wyświetleń:1016
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij