Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Z A P R O S Z E N I E Dnia 5 lipca 2016r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady XXVII/2016 sesji Rady Miejskiej w Barczewie,

 

Barczewo, 27 czerwiec 2016r.

Pani/Pan

.....................................................


Nasz znak:

OR.0007.XXVII.2016


Z A P R O S Z E N I E  Dnia 5 lipca 2016r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu

  Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady XXVII/2016 sesji Rady Miejskiej w Barczewie, z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie obrad sesji;

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;

 3. Przyjęcie porządku obrad;

 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

 5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Barczewie;

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę

  Barczewo, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych

  opłat;

 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

  Gminy Barczewo;

 8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

  i zagospodarowania tych odpadów;

 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

 10. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

  odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy

  Barczewo;

 11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

  Terenowy w Olsztynie nieruchomości;

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2016 rok;

  13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny;

  14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo

  na lata 2016-2025;

  15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016r;

  16.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z dziasłalności między sesjami Rady;

  17.Sprawozdanie o pozyskanych funduszach pozabudżetowych w I połowie 2016r. oraz

  przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków

  pozabudżetowych w II półroczu 2016r;

  18.Sprawozdanie o prowadzonych formach promocji gminy Barczewo w I półroczu 2016r oraz

  przedstawienie planów promocji na II półrocze 2016r;

  19. Sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie za II kwartał 2016r;

  20. Interpelacje i zapytania radnych;

  21.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;

  22.Odpowiedzi.

  23.Sprawy różne i wolne wnioski.

  24.Zamknięcie obrad XXVII/2016 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski
Metadane

Źródło informacji:Barbara Kwapis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2016-06-27 10:49:07
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2016-06-27 10:49:58
Ostatnia zmiana:2016-06-27 10:50:00
Ilość wyświetleń:705

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij