Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

"Budowa urządzeń zabawowych oraz małej architektury na placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze w ramach inwestycji pn.: Budowa placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze - budżet obywatelski".

           Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzeń zabawowych oraz małej architektury na placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze na działce nr 51/4 obręb 1 w mieście Barczewo w zakresie inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze – budżet obywatelski

           Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń: zestawu zabawowego; huśtawki podwójnej z bocianim gniazdem; stojaka rowerowego 5-stanowiskowego; 3 szt. koszy na śmieci; tablicy informacyjnej; 5 szt. ławek z oparciem oraz dwóch szt. podwójnych urządzeń do ćwiczeń: prasa ręczna i prasa nożna oraz stepper i wahadło na placu zabaw „Zielone Grodzisko”

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2018 r.

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).

 

WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1.      karty techniczne z opisem technicznym i rysunkiem graficznym lub zdjęciem danego urządzenia

2.      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza  - załącznik nr 1;

3.      pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia (załączenia do oferty) oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie.

 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo),
 za pomocą faksu (89-514-85-62) lub drogą elektroniczną przemyslaw.galka@barczewo.pl

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferty sporządzone w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na zadanie:

Budowa urządzeń zabawowych oraz małej architektury na placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze w ramach inwestycji pn.: Budowa placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze – budżet obywatelski”. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2018 r. godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

 

Oferty należy składać, bądź przesyłać na poniższy adres:

Urząd Miejski w Barczewie

 Plac Ratuszowy 1

 11 – 010 Barczewo

 Pokój nr 1 – biuro obsługi interesanta

 

 

Załączniki

barczewo_BIOZ (337.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
barczewo_STWiOR (335.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KLAUZULA INFORMACYJNA (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt 1 zamienny (885.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt 2 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - karta ławka - zamienny (379.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - tekst całość (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - tekst zamienny 1 (343.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - tekst zamienny 2 (231.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 formularz oferty (20.3kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 2 umowa dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaproszenie do złożenia oferty (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar dostawa i montaż urządzeń (439.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2018-09-14 10:57:26
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2018-09-14 10:57:39
Ostatnia zmiana:2018-09-18 12:19:12
Ilość wyświetleń:202

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij