Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie

TELEFONY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE

CENTRALA TELEFONICZNA: 89 514 84 39, 89 514 83 46, 89 514 85 89

 

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

ZAKRES SPRAW

NR WEW.

NR POKOJU

Nitkowski Lech Jan

Burmistrz Barczewa

89 514 83 03

18

Jasiński Dariusz

Zastępca Burmistrza

13

12a

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący Rady Miejskiej

andrzejmaciejewski7@wp.pl

18

22

 

Halina Bronka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

18

22

 

Jarosław Bonus

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

18

22

Kondratowicz Dorota

Skarbnik Miasta

41

14a

Buga Ryszarda

Sekretarz Miasta

12

16

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (wew. 10)

Kwapis Barbara

Kierownik Wydziału

- obsługa Rady Miejskiej

- sprawy organizacyjne

14

1

Słowik Wiesława

Inspektor

- obsługa centrali telefonicznej

- biuro obsługi interesanta

19

1

Gędas Anna

Podinspektor

- obsługa organizacji pozarządowych

- archiwum zakładowe

15

1

Matysek Krzysztof

Informatyk

 

16

16

Tomczak Marta

Podinspektor

- obsługa sekretariatu Burmistrza

17

17

WYDZIAŁ FINANSOWY (wew. 40)

Kondratowicz Dorota

Skarbnik Miasta

 

41

14a

Skrzeszewska Elżbieta

Zastępca Skarbnika

- księgowość budżetowa

42

14

Ziemnicka Lidia

Inspektor

- księgowość podatkowa i budżetowa

45

14

Miłaszewska Elżbieta

Inspektor

- księgowość podatkowa

43

13A

Mazurek Iwona

Specjalista ds. wymiaru podatków

- wymiar podatków (rolny, od nieruchomości – teren wiejski)

49

13

Ostojska Olga

Inspektor

- płace

- środki trwałe

49

13

Śrek Katarzyna

Inspektor

- wymiar podatków (od nieruchomości – teren miasta)

- wymiar podatku od środków transportowych

48

13

Czadek Joanna

Podinspektor

- księgowość budżetowa

48

13

Stankiewicz – Siergiej Marzena

Kasjer

- obsługa kasy

44

15

Pucyk Ewa

Referent

- gospodarka odpadami

46

13A

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INWESTCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (wew. 20)

Zdziarstek Krzysztof

Kierownik Wydziału

 

28

6

Nobert – Ćwiek Iwona

Zastępca Kierownika

- planowanie przestrzenne, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego gminy

23

5

Kowalski Waldemar

Inspektor

- inwestycje komunalne

27

8

Hodt Aleksandra

Specjalista ds. inwestycji

- inwestycje komunalne

27

8

Bernacki Dariusz

Referent administracyjno – prawny

- zamówienia publiczne

22

7

Matyka Grzegorz

Specjalista ds. utrzymania dróg

- utrzymanie ulic, dróg, placów, mostów

- oświetlenie uliczne

21

4

Żuk Danuta

Inspektor ds. dróg

- utrzymanie ulic, dróg, placów, mostów

- oświetlenie uliczne

24

4

 

Inspektor

- zezwolenia na wycinkę drzew

- nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni

25

3

Lichocki Andrzej

Inspektor

- taryfy: wody i ścieków

- nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni

25

3

Majewska Magdalena

Podinspektor

- warunki zabudowy, planowanie przestrzenne

- opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości

26

5

Kolczyńska – Szymczak Anna

Podinspektor

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

35

9

Joanna Kwapis

Pomoc Administracyjna

- warunki zabudowy, planowanie przestrzenne

26

5

Słowik Tomasz

Referent

- gospodarka odpadami

29

9

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA (wew. 50)

Zalewska – Wójcik Paulina

Kierownik Wydziału

 

55

19a

Kalbarczyk Barbara

Inspektor

- podziały i rozgraniczenia nieruchomości

- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości

52

19

Suchodolska Bożena

Inspektor

- obrót nieruchomościami

53

19

Siepsiak Marcin

Inspektor

- obsługa inwestorów

54

19

Chwaluk Wiesława

Inspektor

- opłaty adiacenckie

- opłaty planistyczne

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

51

20

Bader Małgorzata

Inspektor

- dodatki mieszkaniowe

59

21

Gałęziewska Grażyna

Inspektor

- dzierżawa gruntów, sprzedaż mieszkań komunalnych

58

21

STRAŻ MIEJSKA 602 466 254

Cipior Zbigniew

Komendant Straży Miejskiej

 

64

12

Szewczyk Grzegorz

Strażnik Miejski

 

64

12

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Bieńkowski Jacek

Audytor Wewnętrzny

 

22

7

Żywicki Jakub

Główny specjalista ds. funduszy unijnych

 

63

20

URZĄD STANU CYWILNEGO – kamieniczka ul. Kopernika 10, 89 514 84 09

Kaczmarczyk Beata

Kierownik USC

- sprawy z zakresu stanu cywilnego

76

1

Mysakowska Róża

Inspektor

- działalność gospodarcza

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

75

1

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH – kamieniczka ul. Kopernika 10

Dembska Lucja

Kierownik Wydziału

- dowody osobiste

34

5

Słoń Artur

Inspektor

- ewidencja ludności

34

5

Błocki Sławomir

Podinspektor

- obrona cywilna

- sprawy wojskowe

31

5

 

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY I ZDROWIA – kamieniczka ul. Kopernika 10

(jednostka organizacyjna Gminy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Barczewie)

Chyżyńska Hanna

Dyrektor

 

96

3

Kwapis Anna

Starszy specjalista

- kadry, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

94

2

Juszczyk Andrzej

Starszy specjalista

- inwestycje, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Barczewo

95

2

Brzezińska Magdalena

Inspektor

- stypendia

94

2

Zarzycka Maria

Główny księgowy

 

92

4

Łozowska-Kisielewska Hanna

Starszy inspektor

- księgowość budżetowa

92

4

Kwiatos Janina

Starszy inspektor

- płace

91

4

Gnatowska Anna

Inspektor

- płace

91

4

Hermańska Marta

Referent

- księgowość budżetowa

93

4

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".