Zamknij okno Drukuj dokument

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2013 ROK

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Barczewa

rok 2013

Nr zarządzenia

Z dnia

W sprawie

1/2013

2 stycznia 2013 r.

Ustalenia planu zadań zleconych na 2013 rok.

2/2013

2 stycznia 2013 r.

Podziału dochodów z wydatków na jednostki.

3/2013

8 stycznia 2013 r.

Zmiany w planach wydatków.

4/2013

8 stycznia 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego – Przedszkole.

5/2013

10 stycznia 2013 r.

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6/2013

10 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej – Stawiguda.

7/2013

16 stycznia 2013 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert- zadania publiczne na 2013 rok.

8/2013

17 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – dystrybucja energii elektrycznej.

9/2013

25 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – 3 obiekty (wzrost atrakcyjności).

10/2013

30 stycznia 2013 r.

Sprzedaży lokali mieszkalnych – ul. Mickiewicza.

 

11/2013

31 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

12/2013

31 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – wycena i inwentaryzacja nieruchomości.

13/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości zabudowanej – miasto Barczewo.

14/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości – gmina Barczewo.

15/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości – gmina Barczewo.

16/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości – gmina Barczewo.

17/2013

1 lutego 2013 r.

Zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na 2013 rok.

17A/2013

1 lutego 2013 r.

Sprzedaży zabudowanej nieruchomości na terenie gminy Barczewo.

18/2013

5 lutego 2013 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne – 2013 rok.

19/2013

5 lutego 2013 r.

Powołania zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród.

20/2013

5 lutego 2013 r.

Zmiana zarządzenia nr 0151/1/11 – powołanie zespołu interdyscyplinarnego.

21/2013

5 lutego 2013 r.

Zmiana zarządzenia nr 0151/17/11 w sprawie powołania GKRPA.

22/2013

13 lutego 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego – SP.

23/2013

15 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Oceniającej do opiniowania ofert

24/2013

15 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Oceniającej – organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej.

25/2013

19 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo).

26/2013

19 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – budowa kanalizacji Ruszajny

27/2013

19 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

28/2013

6 marca 2013 r.

Zmiany w planach wydatków 2013r.

29/2013

6 marca 2013 r.

Realizacji zadań obronnych w gminie na 2013 rok.

30/2013

6 marca 2013 r.

Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

31/2013

12 marca 2013 r.

Ogłoszenia wyników konkursu na wsparcie zadań publicznych Gminy Barczewo.

32/2013

12 marca 2013 r.

Zmiany zarządzenia nr 0050.17.2013 z 1.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania.

33/2013

12 marca 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Przedszkola.

34/2013

12 marca 2013 r.

Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

35/2013

12 marca 2013 r.

Przedstawienia sprawozdania: MPZ, CKIPG, MBP.

36/2013

25 marca 2013 r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

37/2013

25 marca 2013 r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego.

38/2013

25 marca 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego.

39/2013

27 marca 2013 r.

Powołania składu komisji oceniającej do opiniowania ofert związanych  z realizacją zadań publicznych.

40/2013

27 marca 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

41/2013

27 marca 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

42/2013

28 marca 2013r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

43/2013

3 kwietnia 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanych.

44/2013

5 kwietnia 2013 r.

Przedstawienia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

45/2013

8 kwietnia 2013 r.

Zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół.

46/2013

9 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenia wyników konkursu ofert.

47/2013

12 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

48/2013

12 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

49/2013

18 kwietnia 2013 r.

Zmiana WOF na lata 2013-2020.

50/2013

18 kwietnia 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

51/2013

23 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

52/2013

23 kwietnia 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości w drodze przyjęcia zaproszenia do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie nieruchomości.

53/2013

23 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

54/2013

23 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

55/2013

29 kwietnia 2013 r.

Określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

56/2013

30 kwietnia 2013 r.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

57/2013

6 maja 2013r.

Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Gimnazjum Nr.1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.

58/2013

6 maja 2013 r.

Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

59/2013

7 maja 2013 r.

Określenie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gminnych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo.

60/2013

7 maja 2013 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

61/2013

7 maja 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

62/2013

9 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

63/2013

13 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

64/2013

14 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

65/2013

17 maja 2013 r.

Sprzedaży lokali mieszkalnych Łapka 6.

66/2013

17 maja 2013 r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych Barczewo, ul. Mickiewicza.

67/2013

17 maja 2013r.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej – Kronowo.

68/2013

23 maja 2013r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach.

69/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Barczewie.

70/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich.

71/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

72/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr. 1 w Barczewie.

73/2013

23 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

74/2013

27 maja 2013r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

75/2013

28 maja 2013 r.

Zmiany WPF

76/2013

28 maja 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 r.

77/2013

28 maja 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości położonych na terenie gmina Barczewo.

78/2013

29 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

79/2013

31 maja 2013 r.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

80/2013

5 czerwca 2013 r.

Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo.

81/2013

6 czerwca 2013 r.

Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Wójtowo- Nikielkowo”.

82/2013

12 czerwca 2013 r.

Zmiany zarządzenia nr. 0050.32.2013 z 12.03.2013 r. w sprawie planu dofinansowania dorm doskonalenia nauczycieli.

83/2013

17 czerwca 2013 r.

Powołania Komisji do zbadania sprawy osypu pszczół.

83A/2013

 17 czerwca 2013 r.

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

84/2013

18 czerwca 2013 r.

Zmiany WPF.

85/2013

18 czerwca 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

86/2013

18 czerwca 2013 r.

Sprzedaży lokalu mieszkalnego Łapka 11.

87/2013

19 czerwca 2013 r.

Bankowej obsługi budżetu.

88/2013

20 czerwca 2013 r.

Powołanie Komisji Konkursowej na dyrektora Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.

89/2013

27 czerwca

2013 r.

Powołania dyrektora CKIPG.

90/2013

1 lipca

2013 r.

Powołanie Komisji Przetargowej.

91/2013

5 lipca

 2013 r.

Upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości.

92/2013

12 lipca 2013 r.

Zmiany zarządzenia nr. 0050.82.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli.

93/2013

15 lipca 2013 r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.

94/2013

15 lipca 2013r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.

95/2013

16 lipca 2013 r.

Zmiany WPF na lata 2013-2020.

96/2013

16 lipca 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

97/2013

19 lipca 2013 r.

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.

98/2013

23 lipca 2013 r.

Przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

99/2013

23 lipca 2013 r.

Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i MPZ.

100/2013

23 lipca 2013 r.

Ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie gminy Barczewo.

101/2013

23 lipca 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Gniny Barczewo.

102/2013

24 lipca 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

103/2013

25 lipca 2013 r.

Ustalenia stawki czynszu na kontenery z odzieżą.

104/2013

26 lipca 2013 r.

Zmiany w planach wydatków.

105/2013

2 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

106/2013

6 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

107/2013

9 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

108/2013

12 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej na terenie Gminy Barczewo.

109/2013

14 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

110/2013

19 sierpnia 2013 r.

Powierzenia p. Dorocie Mikołajczuk stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

111/2013

19 sierpnia 2013 r.

Powierzenia p. Alicji Sawickiej stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Barczewie.

112/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

113/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych na terenie miasta Barczewo.

114/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych na terenie miasta Barczewo.

115/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

116/2013

20 sierpnia 2013 r.

Przejęcia z Zakładu Energetyki Cieplnej ruchomości.

117/2013

21 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planach wydatków.

118/2013

26 sierpnia 2013 r.

Zasad zwrotu kosztów pojazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

119/2013

27 sierpnia 2013 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

120/2013

27 sierpnia 2013 r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2013 rok.

121/2013

27 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

122/2013

27 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo.

123/2013

28 sierpnia 2013 r.

Parametrów i terminów do budżetu na 2014 rok.

124/2013

29 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

125/2013

3 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

126/2013

5 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

127/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.

128/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

129/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2013/2014.

130/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

131/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2013/2014.

132/2013

11 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

133/2013

13 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

134/2013

13 września 2013 r.

Rozdysponowania rezerwy budżetowej.

135/2013

17 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

136/2013

17 września 2013 r.

Zmiany w planach wydatków budżetu na 2013 rok.

137/2013

20 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

138/2013

2 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

139/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

140/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

141/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

142/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

143/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

144/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

145/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

146/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

147/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

148/2013

4 października 2013 r.

Zmiana zarządzenia Nr 0050.118.2013 z dnia 23.08.2013r.

149/2013

15 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

150/2013

16 października 2013 r.

Zmiany nieruchomości nie zabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo.

151/2013

17 października 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

152/2013

17 października 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

153/2013

17 października 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

154/2013

18 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

155/2013

28 października 2013 r.

Zmiany zarządzenia 0050.92.2013 z 12.07.2013 roku w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

156/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

157/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

158/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

159/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

160/2013

30 października 2013 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

161/2013

30 października 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013r.

162/2013

30 października 2013

Powołania Komisji Przetargowej.

163/2013

30 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

164/2013

12 listopada 2013 r.

Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2020.

165/2013

12 listopada 2013 r.

Projektu Budżetu Gminy Barczewo na 2014r.

166/2013

13 listopada 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

167/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

168/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

169/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

170/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

171/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

172/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

173/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

174/2013

13 listopada 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

175/2013

18 listopada 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

176/2013

20 listopada 2013 r.

Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie.

177/2013

20 listopada 2013 r.

Przygotowania przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia pn. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

178/2013

22 listopada 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1, im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

179/2013

22 listopada 2013 r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

180/2013

26 listopada 2013 r.

Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeb Gminy Barczewo.”

181/2013

26 listopada 2013 r.

Przeprowadzenia rokowań i powołania Komisji.

182/2013

27 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

183/2013

27 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

184/2013

27 listopada 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Radostach.

185/2013

28 listopada 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo.

186/2013

28 listopada 2013 r.

Powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny.”

187/2013

28 listopada 2013 r.

 Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.

188/2013

29 listopada 2013 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013.

189/2013

4 grudnia 2013 r.

Powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn. „ Budowa ul. Ogrodowej z odwodnieniem w Łęgajnach-etap II.”

190/2013

6 grudnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału.

191/2013

6 grudnia 2013 r.

Zmiany w planach budżetu.

192/2013

11 grudnia 2013r.

Częściowego rozdysponowania budżetu.

193/2013

12 grudnia 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

194/2013

12 grudnia 2013 r.

Zmiany WPF.

195/2013

17 grudnia 2013 r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego – budynek nr 35 ul. Mickiewicza, Barczewo.

196/2013

17 grudnia 2013 r.

Zmiany w planach wydatków

197/2013

31 grudnia 2013 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne.

198/2013

31 grudnia 2013 r.

Wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

 

Załączniki

0050.137.2013 (102kB)    
0050.138.2013 (97kB)    
0050.139.2013 (30.2kB)    
0050.140.2013 (29.7kB)    
0050.141.2013 (29.7kB)    
0050.142.2013 (29.9kB)    
0050.143.2013 (29.7kB)    
0050.144.2013 (30.1kB)    
0050.145.2013 (30.1kB)    
0050.146.2013 (30.6kB)    
0050.147.2013 (30.3kB)    
0050.148.2013 (23kB)    
0050.149.2013 (73.2kB)    
0050.150.2013 (27.4kB)    
0050.151.2013 (22kB)    
0050.152.2013 (22.2kB)    
0050.153.2013 (22.3kB)    
0050.154.2013 (96.2kB)    
0050.155.2013 (103.3kB)    
0050.156.2013 (21.6kB)    
0050.157.2013 (29.7kB)    
0050.158.2013 (29.8kB)    
0050.159.2013 (29.9kB)    
0050.160.2013 (334.2kB)    
0050.161.2013 (233.1kB)    
0050.162.2013 (97.3kB)    
0050.163.2013 (101.4kB)    
0050.164.2013 (553.9kB)    
0050.165.2013 (3MB)    
0050.166.2013 (46.2kB)    
0050.167.2013 (29.7kB)    
0050.168.2013 (29.6kB)    
0050.169.2013 (29.7kB)    
0050.170.2013 (29.9kB)    
0050.171.2013 (29.6kB)    
0050.172.2013 (29.6kB)    
0050.173.2013 (29.9kB)    
0050.174.2013 (22.9kB)    
0050.175.2013 (101.5kB)    
0050.177.2013 (125kB)    
0050.178.2013 (47.2kB)    
0050.179.2013 (32.3kB)    
0050.180.2013 (125.9kB)    
0050.181.2013 (22.9kB)    
0050.182.2013 (29.7kB)    
0050.183.2013 (29.4kB)    
0050.184.2013 (21.6kB)    
0050.185.2013 (24.7kB)    
0050.186.2013 (29.9kB)    
0050.187.2013 (45.6kB)    
0050.188.2013 (76.8kB)    
0050.189.2013 (31.8kB)    
0050.190.2013 (97kB)    
0050.191.2013 (66.9kB)    
0050.192.2013 (57.5kB)    
0050.193.2013 (335.6kB)    
0050.194.2013 (215.6kB)    
0050.195.2013 (24.3kB)    
0050.196.2013 (75.3kB)    
0050.197.2013 (257.4kB)    
0050.198.2013 (28.4kB)    
ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2013 (366.2kB)    
ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2013 (70.4kB)    
ZAŁĄCZNIK 2 DO ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2013 (1.7MB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2013 (111.1kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2013 (997kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2013 (32.3kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2013 (83.3kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2013 (161.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2013 (15.2kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 (242.1kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2013 (96.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2013 (98.1kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2013 (27.3kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2013 (30.2kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2013 (104.4kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2013 (14.4kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2013 (14.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2013 (14.8kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2013 (14.6kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2013 (167.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.17A.2013 (23kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2013 (234.1kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2013 (48.7kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2013 (41.2kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2013 (64.9kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2013 (71.1kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2013 (64.9kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2013 (97.8kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2013 (96.3kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2013 (96.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2013 (40.9kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013 (210.7kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2013 (284.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 (104.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2013 (199kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2013 (76.6kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 (2.6MB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2013 (255.6kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2013 (146.9kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2013 (140.9kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2013 (54.4kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2013 (63.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2013 (159.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2013 (26.8kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2013 (16.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2013 (30.7kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2013 (258.3kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2013 (129.3kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2013 (31.8kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2013 (337.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2013 (199.3kB)    
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2013 (31.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2013 (96.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.54.2013 (97.2kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2013 (104.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2013 (84.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2013 (64.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2013 (326.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2013 (199.4kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2013 (96.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2013 (92.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2013 (92.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2013 (75.4kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2013 (106.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2013 (52.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.70.2013 (48.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2013 (66.9kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.72.2013 (50.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2013 (92.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.74.2013 (146.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2013 (323kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2013 (60.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2013 (20.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2013 (96.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2013 (23.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2013 (30.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2013 (178.9kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2013 (23kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.83A.2013 (98.2kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2013 (326.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2013 (172.9kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2013 (24.9kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2013 (16.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2013 (32.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2013 (27.2kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2013 (95.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2013 (19.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2013 (177.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2013 (34.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2013 (33.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2013 (327.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2013 (194.9kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2013 (98kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2013 (27.4kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2013 (271.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2013 (17.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2013 (15.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2013 (73.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2013 (37.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.105.2013 (99.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2013 (99kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2013 (103.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2013 (15kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2013 (99.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.110.2013 (16.7kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2013 (17.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2013 (21kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2013 (22.4kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2013 (22.2kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2013 (20.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2013 (23.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.116A.2013 (16.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.117.2013 (79.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2013 (152.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2013 (327.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.120.2013 (207.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2013 (96kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.122.2013 (16.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2013 (143.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.124.2013 (99.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.2013 (96.3kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.126.2013 (27kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2013 (55.5kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2013 (60.4kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.129.2013 (58kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2013 (61.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.131.2013 (114.4kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.132.2013 (101.1kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.2013 (100kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.134.2013 (33.9kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.135.2013 (96.8kB)    
ZARZĄDZENIE Nr 0050.136.2013 (35.6kB)    
0050.56.2013 (24.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Paszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2014-01-08 14:01:38
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2014-04-04 12:29:21
Ostatnia zmiana:2016-07-26 10:37:26
Ilość wyświetleń:2988