Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie

 

TELEFONY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE

CENTRALA TELEFONICZNA: 89 514 84 39, 89 514 83 46, 89 514 85 89

 
 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO ZAKRES SPRAW NR WEW. NR POKOJU
Nitkowski Lech Jan Burmistrz Barczewa 11 18
Jasiński Dariusz Zastępca Burmistrza 13 12a
Maciejewski Andrzej Przewodniczący Rady Miejskiej
andrzejmaciejewski7@wp.pl
18 24
Bronka Halina Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
halina.bronka@wp.pl
18 24
Bonus Jarosław Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
jaroslaw.bonus@ucb.com
18 24
Kondratowicz Dorota Skarbnik Miasta 41 14a
Tarasiewicz Danuta Sekretarz Miasta 12 16
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (wew. 10)
Białecka Katarzyna Kierownik Wydziału - obsługa Rady Miejskiej
- sprawy organizacyjne
14 16
Maćkowiak Patrycja Referent - obsługa centrali telefonicznej
- biuro obsługi interesanta
19 1
Atałap Mateusz Informatyk - obsługa informatyczna urzędu 19 1
Tara? Magdalena Referent ds. administracyjno-gospodarczuch
i obsługi sekretariatu
- obsługa sekretariatu Burmistrza
- sprawy administracyjno-gospodarcze
17 17
WYDZIAŁ FINANSOWY (wew. 40)
Kondratowicz Dorota Skarbnik Miasta   41 14a
Skrzeszewska Elżbieta Zastępca Skarbnika - księgowoo?ć budżetowa 42 14
Ziemnicka Lidia Inspektor - księgowo?oć podatkowa i budżetowa 45 14
Miłaszewska Elżbieta Inspektor - księgowooć podatkowa 43 13A
Iwona Mazurek Starszy Specjalista ds. wymiaru podatków - wymiar podatków
(rolny, od nieruchomo?oci - teren wiejski)
49 13
Żywicka Monika Starszy Specjalista ds. płac
I księgowo?oci budżetowej
- płace
- orodki trwałe
49 13
Kowalewska Katarzyna Referent - wymiar podatków (od nieruchomo?oci - teren miasta)
- wymiar podatku od o?rodków transportowych
48 13
Czadek Joanna Inspektor - księgowo?oć budżetowa 48 13
Zalewska Karolina Kasjer - obsługa kasy 44 15
Pucyk Ewa Inspektor - gospodarka odpadami 43 13A
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INWESTCJI I OCHRONY ?RODOWISKA (wew. 20)
Zdziarstek Krzysztof Kierownik Wydziału   28 6
Nobert - Ćwiek Iwona Zastępca Kierownika - planowane przestrzenne, wypisy
i wyrysy z planów zagospodarowania
przestrzennego gminy
23 5
Sturlis Janusz Inspektor - inwestycje komunalne 27 8
Gałka Przemysław Młodszy Referent - inwestycje komunalne 27 8
Hodt Aleksandra Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych - zamówienia publiczne 22 7
Matyka Grzegorz Starszy Specjalista ds. utrzymania dróg - utrzymanie ulic, dróg, placów, mostów
- oo?wietlenie uliczne
21 4
Żuk Danuta Starszy inspektor - prowadzenie i odbiór inwestycji:
- remontów placów i ulic
- dróg oraz obiektów mostowych
24 4
Fronczak Andrzej Inspektor - zezwolenia na wycinkę drzew
- nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni
25 3
Lichocki Andrzej Starszy Inspektor - taryfy: wody i o?cieków
- nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni
25 3
  Podinspektor - warunki zabudowy, planowanie przestrzenne
- opiniowanie wstępnych projektów
podziałów nieruchomo?oci
26 5
Kolczyńska - Szymczak Anna Inspektor - decyzje o o?rodowiskowych uwarunkowaniach 35 9
Kwapis Joanna Starszy Inspektor - warunki zabudowy, planowanie przestrzenne 26 5
Słota Monika Samodzielny Referent - gospodarka odpadami 29 9
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO?CIAMI I ROLNICTWA (wew. 50)
Zalewska - Wójcik Paulina Kierownik Wydziału   55 19a
Kalbarczyk Barbara Starszy Inspektor - podziały i rozgraniczenia nieruchomooci
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomo?oci
- nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku
i konopi włóknistych
52 19
Wróbel Teresa  Podinspektor - obrót nieruchomo?ciami 53 19
Siepsiak Marcin Starszy Inspektor - obsługa inwestorów 54 19
Chwaluk Wiesława Starszy Inspektor - opłaty adiacenckie
- opłaty planistyczne
- przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własnoo?ci
51 20
Przybylska Barbara Inspektor

- dodatki mieszkaniowe

- dodatki energetyczne

- wnioski w sprawie przydziału lokali komunalnych i socjalnych 

59 21
Gałęziewska Grażyna Inspektor - dzierżawa gruntów,
Sprzedaż mieszkań komunalnych
58 21
STRAŻ MIEJSKA - 602 466 254
Cipior Zbigniew Komendant Straży Miejskiej   64 12
Szewczyk Grzegorz Inspektor Straży Miejski   64 12
INFORMACJA TURYSTYCZNA (wew. 77,78,79)
Janikowska-Ki?luk Aneta Kierownik Informacji Turystycznej   77 1A
Izabela Niezabitowska Inspektor - poszukiwanie informacji o wszelkich projektach
i programach umożliwiających pozyskiwanie o?rodków
zewnętrznych w szczególno?oci z funduszy
unijnych na realizacje zadań gminy
79 1B
Stasiewicz Katarzyna Inspektor ds. sportu - inicjowanie i koordynowanie działań mających na
celu rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy
79 1B
Markowicz Agnieszka Inspektor - prowadzenie działań promocyjnych obejmujących
strategiczne kierunki rozwoju miasta i gminy
funkcjonowanie Skarbca Kultury Europejskiej.
78 1C
Wojczys Agata Referent - informacja Turystyczna 78 1C
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Brzozowiec Zbigniew Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej - obrona cywilna
- sprawy wojskowe
31 5
Gędas Anna Inspektor OPIA - obsługa organizacji pozarządowych
- archiwum zakładowe 15
15 1
Matysek Krzysztof

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji

- ochrona danych osobowych 16 1B
URZĄD STANU CYWILNEGO - kamieniczka ul. Kopernika 10, 89 514 84 09
Kaczmarczyk Beata Kierownik Wydziału - sprawy z zakresu stanu cywilnego 76 1
Romanik Urszula Zastępca Kierownika - działalno?oć gospodarcza
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
75 1
Gałązka Katarzyna Inspektor - ewidencja ludnoo?ci 34 5
Słoń Artur Inspektor - dowody osobiste 34 5
         
 
MIEJSKI ZESPÓŁ O?WIATY I ZDROWIA - kamieniczka ul. Kopernika 10
(jednostka organizacyjna Gminy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Barczewie)
Chyżyńska Hanna Dyrektor   96 3
Kwapis Anna Starszy specjalista - kadry, zwrot kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
94 2
Juszczyk Andrzej Starszy specjalista - inwestycje, zamówienia publiczne, dowóz uczniów
do szkół na terenie gminy Barczewo
95 2
Brzezińska Magdalena Inspektor - stypendia 94 2
Łozowska-Kisielewska Hanna Główny księgowy   92 4
Kwiatos Janina Starszy Inspektor - płace 91 4
Golanko Joanna Podinspektor - płace 91 4
Gnatowska Anna Starszy Inspektor - księgowo?oć 92 4
Lamperska Agata Referent - księgowo?oć budżetowa 93 4

 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2018-06-25 09:38:27
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2018-06-25 09:38:51
Ostatnia zmiana:2018-10-31 08:44:00
Ilość wyświetleń:4879