Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie

 

TELEFONY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE

CENTRALA TELEFONICZNA: 89 514 84 39, 89 514 83 46, 89 514 85 89

 
 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO ZAKRES SPRAW NR WEW. NR POKOJU
Maciejewski Andrzej Burmistrz Barczewa   18
Mostek Piotr Zastępca Burmistrza   16
Ciechanowicz-Osiecka Aleksandra  Przewodniczaca Rady Miejskiej
ola.ciechanowicz-osiecka@barczewo.pl tel. 601 554 484
   
Bronka Halina

Wiceprzewodnicząca Rady Miejsiej

halina.bronka@barczewo.pl, tel. 512 337 070

   
Matłoka Grzegorz

Wiceprzewodniczący Rady

grzegorz.matloka@barczewo.pl, tel. 604 479 143

   
Kondratowicz Dorota Skarbnik Miasta 41 14a
Tarasiewicz Danuta Sekretarz Miasta 13 12
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (wew. 10)
Białecka Katarzyna Kierownik Wydziału - obsługa Rady Miejskiej
- sprawy organizacyjne
14 16
Maćkowiak Patrycja Referent - obsługa centrali telefonicznej
- biuro obsługi interesanta
19 1
Atałap Mateusz Informatyk - obsługa informatyczna urzędu 19 1
Krzysztof Matysek  Informatyk - obsługa informatyczna urzędu 16 9
Taraś Magdalena Referent ds. administracyjno-gospodarczych
i obsługi sekretariatu
- obsługa sekretariatu Burmistrza
- sprawy administracyjno-gospodarcze
17 17
WYDZIAŁ FINANSOWY (wew. 40)
Kondratowicz Dorota Skarbnik Miasta   41 14a
Skrzeszewska Elżbieta Zastępca Skarbnika - księgowość budżetowa 42 14
Ziemnicka Lidia Inspektor - księgowość podatkowa i budżetowa 45 14
Miłaszewska Elżbieta Inspektor - księgowość podatkowa 43 13A
Iwona Mazurek Starszy Specjalista ds. wymiaru podatków - wymiar podatków
(rolny, od nieruchomosci - teren wiejski)
49 13
Żywicka Monika Starszy Specjalista ds. płac
i księgowosci budżetowej
- płace
- środki trwałe
49 13
Kowalewska Katarzyna Referent - wymiar podatków (od nieruchomosci - teren miasta)
- wymiar podatku od środków transportowych
48 13
Czadek Joanna Inspektor - księgowość budżetowa 48 13
Zalewska Karolina Podinspektor

- księgowość budżetowa, księgowość podatkowa

44 15
Pucyk Ewa Inspektor - gospodarka odpadami 43 13A
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTCJI (wew. 20)
Zdziarstek Krzysztof Kierownik Wydziału   28 6
Nobert - Ćwiek Iwona Zastępca Kierownika - planowane przestrzenne, wypisy
i wyrysy z planów zagospodarowania
przestrzennego gminy
23 5
Sturlis Janusz Inspektor - inwestycje komunalne 27 8
    - inwestycje komunalne 27 8
Olszewska Edyta  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - zamówienia publiczne 22 7
Czapiewski Wiesław Specjalista ds. utrzymania dróg - utrzymanie ulic, dróg, placów, mostów
- oświetlenie uliczne
21 4
Żuk Danuta Starszy inspektor - prowadzenie i odbiór inwestycji:
- remontów placów i ulic
- dróg oraz obiektów mostowych
24 4
Janikowska-Kiśluk Aneta Główny Specjalista pozyskiwanie środków zewnętrznych,
koordynacja i rozliczenie projektów.
77 3
Niezabitowska Izabela Inspektor poszukiwanie informacji o wszelkich projektach
i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy
unijnych na realizacje zadań gminy
79 3
Dylewska Magdalena Młodszy Referent - warunki zabudowy, planowanie przestrzenne
- opiniowanie wstępnych projektów
podziałów nieruchomości
26 5
Kwapis Joanna Starszy Inspektor - warunki zabudowy, planowanie przestrzenne 26 5
         
         
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI I ROLNICTWA (wew. 50)
Zalewska - Wójcik Paulina Kierownik Wydziału   55 19a
Kalbarczyk Barbara Starszy Inspektor - podziały i rozgraniczenia nieruchomości- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
- nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku
i konopi włóknistych
52 19
Wróbel Teresa Podinspektor - obrót nieruchomościami 53 19
Siepsiak Marcin Starszy Inspektor - obsługa inwestorów 54 19
Chwaluk Wiesława Starszy Inspektor - opłaty adiacenckie
- opłaty planistyczne
- przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
51 20
Przybylska Barbara Starszy Inspektor

- dodatki mieszkaniowe
- dodatki energetyczne
- wnioski w sprawie przydziału lokali komunalnych i socjalnych 

59 21
Gałęziewska Grażyna Inspektor - dzierżawa gruntów,
-sprzedaż mieszkań komunalnych
58 21
STRAŻ MIEJSKA - 602 466 254
Cipior Zbigniew Komendant Straży Miejskiej   64 12
Szewczyk Grzegorz Inspektor Straży Miejski   64 12
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Lichocki Andrzej Kierownik   81 1A
Kolczyńska - Szymczak Anna Inspektor decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 83 1B
Stasiewicz Katarzyna Inspektor ds. sportu - inicjowanie i koordynowanie działań mających na
celu rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy
85 1C
Słota Monika Podinspektor gospodarka odpadami 84 1B
Fronczak Andrzej Inspektor -zezwolenia na wycinkę drzew
- nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni
86 1C
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Brzozowiec Zbigniew Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej - obrona cywilna
- sprawy wojskowe
31 5
Gędas Anna Inspektor OPIA - obsługa organizacji pozarządowych
- archiwum zakładowe
15 1
URZAD STANU CYWILNEGO - kamieniczka ul. Kopernika 10, 89 514 84 09
Kaczmarczyk Beata Kierownik Wydziału - sprawy z zakresu stanu cywilnego 76 1
Romanik Urszula Zastępca Kierownika - działalnosć gospodarcza
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
75 1
Gałązka Katarzyna Inspektor - ewidencja ludności 34 5
Słoń Artur Inspektor - dowody osobiste 34 5
         
 
MIEJSKI ZESPÓŁ OSWIATY I ZDROWIA - kamieniczka ul. Kopernika 10
(jednostka organizacyjna Gminy z siedziba w Urzędzie Miejskim w Barczewie)
Szałaj-Borowiec Barbara Dyrektor   96 3
Kwapis Anna Starszy specjalista - kadry, zwrot kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
94 2
Juszczyk Andrzej Starszy specjalista - inwestycje, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Barczewo 95 2
Brzezińska Magdalena Starszy Inspektor - stypendia 94 2
Łozowska-Kisielewska Hanna Główny księgowy   92 4
Kwiatos Janina Starszy Inspektor - płace 91 4
Golanko Joanna Podinspektor - płace 91 4
Gnatowska Anna Starszy Inspektor - księgowość 92 4
Lamperska Agata Podinspektor - księgowość budżetowa 93 4
Wesołowska Katarzyna Referent - kadry, zwrot kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
94 2

 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2018-06-25 09:38:27
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2018-06-25 09:38:51
Ostatnia zmiana:2019-04-15 10:47:32
Ilość wyświetleń:11538