Zamknij okno Drukuj dokument

ZAPYTANIE OFERTOWE na budowę placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie, budżet obywatelski - Etap II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części robót budowlanych objętych zadaniem pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie, budżet obywatelski – Etap II” na działkach nr 57/3, 59/13 obręb 2 w miejscowości Barczewo.

2.      Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw o długości około 71,5 m (należy zakończyć na istniejącym ogrodzeniu) oraz wykonanie dwóch nawierzchni bezpiecznych z piasku pod urządzenia oznaczone w części graficznej projektu budowlanego literami „M” oraz „L” o powierzchni odpowiednio 55,38 m2 oraz 25,48 m2.

 

3.      Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (wraz z zawartymi w nim zmianami nieistotnymi) stanowiącym integralną część zaświadczenia Starosty Olsztyńskiego z dnia 07.09.2017 r. nr BHI.6743.3.27.2017.ŁR4, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4.      Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w dokumentacji technicznej.

5.      Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowią:

1)      projekt budowlany;

2)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

3)      zaświadczenia Starosty Olsztyńskiego z dnia 07.09.2017 r. nr BHI.6743.3.27.2017.ŁR4

4)      oferta wykonawcy.

6.      Załącznikiem dodatkowym jest przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do kalkulacji kosztu wykonania przedmiotu umowy.

7.      Koszt wszelkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Wykonawca.

8.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy na podstawie projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 11.09.2018 r.

Załączniki

Projekt_opis_plac_zabaw_Miła (271.6kB)    
Projekt_parametry ogrodzenia (363.3kB)    
Projekt_plan_plac_zabaw_Miła (1.1MB)    
umowa ogrodzenie i podbudowa Miła - ZAAKCEPTOWANA (288.8kB)    
zał. 1 formularz oferty (21.7kB)    
załącznik nr 3 oświadczenie (28kB)    
zapytanieo ofertowe (1.2MB)    
przedmiar Miła (517.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Hodt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Hodt
Data wprowadzenia:2018-07-11 08:41:45
Opublikował:Aleksandra Hodt
Data publikacji:2018-07-11 08:47:28
Ostatnia zmiana:2018-07-13 11:22:52
Ilość wyświetleń:124