Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej kompleksu boisk sportowych w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012, Barczewo, działka nr 75/113 obr.2

Barczewo, dn. 21.01.2010r.

 

                                                                                  

 

                                                  

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Znak: BIOŚ-221/34-3/10

 

 

Na podstawie § 8 Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 8/09 z dnia 23 marca  2009 roku, w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Barczewa zawiadamia, że
w postępowaniu w
sprawie dokonania zamówienia do kwoty 14.000 euro na:

 

Wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej kompleksu boisk sportowych w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012, Barczewo, działka nr 75/113 obr.2”

 

do realizacji zamówienia wybrana została oferta, którą złożyła firma:

 

AMIBUD Cezary Ilnicki

ul. Świerczewskiego 84

59-930 Pieńsk
za cenę brutto 19 337,00zł
 

Uzasadnienie prawne

Zarządzenie Burmistrza Barczewa Nr 8/09 z dnia 23 marca 2009 roku, w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w/w wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż cena podana przez wykonawcę jest najniższa i spełnia wymogi stawiane przez zamawiającego.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Raczycki
Data utworzenia:2010-01-21 10:19:36
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-01-21 10:20:34
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-01-21 10:21:36
Ostatnia zmiana:2010-01-22 12:10:39
Ilość wyświetleń:3146