Burmistrz Barczewa informuje o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi w 2023r.