WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

Lp.

Nazwa

Załacznik

1

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek

2

Wniosek o zaswiadczenie lub wypis i wyrys z planu miejscowego lub tereny rewitalizacyjne

Wniosek

3

Wniosek o dokonianie wpisu do ewidencji obiektów swiadczacych usługi hotelarskie

Wniosek

4

Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym urz±dzeń infrastruktury technicznej

Wniosek

5

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wniosek

6

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek

7

Wykaz dróg miasto

Wniosek