WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

Lp.

Wniosek

Do pobrania

1

Wniosek o wykup lokalu

Załącznik

2

Wniosek o dzierżawę

Załącznik

3

Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy

Załącznik

4

Wniosek o podział nieruchomości

Załącznik

5

Wniosek o rozgraniczenie

Załącznik

6

Wniosek o sprzedaż gruntu zabudowanego

Załącznik

7

Wniosek o sprzedaż gruntu na poprawę nieruchomości przyległej

Załącznik

8

Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Załącznik

9

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Załącznik

10

Wniosek o bonifikatę od rocznej opłaty przekształceniowej

Załącznik

11

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 

Załącznik 1
Załącznik 2
  Załącznik 3

12

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości

Załącznik

13

Ewidencja działalności gospodarczej

Załącznik