Komu przysługuje dodatek energetyczny?

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

v  Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

v  Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

v  Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

   

    Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

1)    Prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc

2)    Składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc

3)    Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc

 

 

Wymagane dokumenty

 

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące dokumenty:

v  Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – wniosek do pobrania w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie lub na stronie internetowej Urzędu.

v  Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem elektrycznym.

Uwaga !!!

W toku postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Barczewie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty!!!

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10zł (z opłaty tej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa- art. 7 pkt 5 Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

 

Podstawy prawne

v  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm. ).

v  Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

v  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm. ).

v  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267).

v  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego (M. P., poz. 963).

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, poniedziałek: 800-1600,

wtorek-piątek: 700-1500.

Formularze wniosku można pobrać ze strony internetowych:

www.barczewo.pl, www.bip.barczewo.pl

 

Załączniki

Wniosek o dodatek energetyczny (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Pozostałe informacje

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Paszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2013-12-31 14:38:02
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2013-12-31 14:39:09
Ostatnia zmiana:2014-01-10 10:40:29
Ilość wyświetleń:9653