Rejestr zarządzeń Burmistrza Barczewa

rok 2013

Nr zarządzenia

Z dnia

W sprawie

1/2013

2 stycznia 2013 r.

Ustalenia planu zadań zleconych na 2013 rok.

2/2013

2 stycznia 2013 r.

Podziału dochodów z wydatków na jednostki.

3/2013

8 stycznia 2013 r.

Zmiany w planach wydatków.

4/2013

8 stycznia 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego – Przedszkole.

5/2013

10 stycznia 2013 r.

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6/2013

10 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej – Stawiguda.

7/2013

16 stycznia 2013 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert- zadania publiczne na 2013 rok.

8/2013

17 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – dystrybucja energii elektrycznej.

9/2013

25 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – 3 obiekty (wzrost atrakcyjności).

10/2013

30 stycznia 2013 r.

Sprzedaży lokali mieszkalnych – ul. Mickiewicza.

 

11/2013

31 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

12/2013

31 stycznia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – wycena i inwentaryzacja nieruchomości.

13/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości zabudowanej – miasto Barczewo.

14/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości – gmina Barczewo.

15/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości – gmina Barczewo.

16/2013

31 stycznia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości – gmina Barczewo.

17/2013

1 lutego 2013 r.

Zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na 2013 rok.

17A/2013

1 lutego 2013 r.

Sprzedaży zabudowanej nieruchomości na terenie gminy Barczewo.

18/2013

5 lutego 2013 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne – 2013 rok.

19/2013

5 lutego 2013 r.

Powołania zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród.

20/2013

5 lutego 2013 r.

Zmiana zarządzenia nr 0151/1/11 – powołanie zespołu interdyscyplinarnego.

21/2013

5 lutego 2013 r.

Zmiana zarządzenia nr 0151/17/11 w sprawie powołania GKRPA.

22/2013

13 lutego 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego – SP.

23/2013

15 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Oceniającej do opiniowania ofert

24/2013

15 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Oceniającej – organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej.

25/2013

19 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo).

26/2013

19 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej – budowa kanalizacji Ruszajny

27/2013

19 lutego 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

28/2013

6 marca 2013 r.

Zmiany w planach wydatków 2013r.

29/2013

6 marca 2013 r.

Realizacji zadań obronnych w gminie na 2013 rok.

30/2013

6 marca 2013 r.

Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

31/2013

12 marca 2013 r.

Ogłoszenia wyników konkursu na wsparcie zadań publicznych Gminy Barczewo.

32/2013

12 marca 2013 r.

Zmiany zarządzenia nr 0050.17.2013 z 1.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania.

33/2013

12 marca 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Przedszkola.

34/2013

12 marca 2013 r.

Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

35/2013

12 marca 2013 r.

Przedstawienia sprawozdania: MPZ, CKIPG, MBP.

36/2013

25 marca 2013 r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

37/2013

25 marca 2013 r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego.

38/2013

25 marca 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego.

39/2013

27 marca 2013 r.

Powołania składu komisji oceniającej do opiniowania ofert związanych  z realizacją zadań publicznych.

40/2013

27 marca 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

41/2013

27 marca 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

42/2013

28 marca 2013r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

43/2013

3 kwietnia 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanych.

44/2013

5 kwietnia 2013 r.

Przedstawienia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

45/2013

8 kwietnia 2013 r.

Zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół.

46/2013

9 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenia wyników konkursu ofert.

47/2013

12 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

48/2013

12 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

49/2013

18 kwietnia 2013 r.

Zmiana WOF na lata 2013-2020.

50/2013

18 kwietnia 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

51/2013

23 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

52/2013

23 kwietnia 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości w drodze przyjęcia zaproszenia do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie nieruchomości.

53/2013

23 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

54/2013

23 kwietnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

55/2013

29 kwietnia 2013 r.

Określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

56/2013

30 kwietnia 2013 r.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

57/2013

6 maja 2013r.

Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Gimnazjum Nr.1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.

58/2013

6 maja 2013 r.

Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

59/2013

7 maja 2013 r.

Określenie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gminnych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo.

60/2013

7 maja 2013 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

61/2013

7 maja 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

62/2013

9 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

63/2013

13 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

64/2013

14 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

65/2013

17 maja 2013 r.

Sprzedaży lokali mieszkalnych Łapka 6.

66/2013

17 maja 2013 r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych Barczewo, ul. Mickiewicza.

67/2013

17 maja 2013r.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej – Kronowo.

68/2013

23 maja 2013r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach.

69/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Barczewie.

70/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich.

71/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

72/2013

23 maja 2013 r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr. 1 w Barczewie.

73/2013

23 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

74/2013

27 maja 2013r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

75/2013

28 maja 2013 r.

Zmiany WPF

76/2013

28 maja 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 r.

77/2013

28 maja 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości położonych na terenie gmina Barczewo.

78/2013

29 maja 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

79/2013

31 maja 2013 r.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

80/2013

5 czerwca 2013 r.

Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo.

81/2013

6 czerwca 2013 r.

Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Wójtowo- Nikielkowo”.

82/2013

12 czerwca 2013 r.

Zmiany zarządzenia nr. 0050.32.2013 z 12.03.2013 r. w sprawie planu dofinansowania dorm doskonalenia nauczycieli.

83/2013

17 czerwca 2013 r.

Powołania Komisji do zbadania sprawy osypu pszczół.

83A/2013

 17 czerwca 2013 r.

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

84/2013

18 czerwca 2013 r.

Zmiany WPF.

85/2013

18 czerwca 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

86/2013

18 czerwca 2013 r.

Sprzedaży lokalu mieszkalnego Łapka 11.

87/2013

19 czerwca 2013 r.

Bankowej obsługi budżetu.

88/2013

20 czerwca 2013 r.

Powołanie Komisji Konkursowej na dyrektora Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.

89/2013

27 czerwca

2013 r.

Powołania dyrektora CKIPG.

90/2013

1 lipca

2013 r.

Powołanie Komisji Przetargowej.

91/2013

5 lipca

 2013 r.

Upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości.

92/2013

12 lipca 2013 r.

Zmiany zarządzenia nr. 0050.82.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli.

93/2013

15 lipca 2013 r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.

94/2013

15 lipca 2013r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.

95/2013

16 lipca 2013 r.

Zmiany WPF na lata 2013-2020.

96/2013

16 lipca 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

97/2013

19 lipca 2013 r.

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.

98/2013

23 lipca 2013 r.

Przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

99/2013

23 lipca 2013 r.

Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i MPZ.

100/2013

23 lipca 2013 r.

Ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie gminy Barczewo.

101/2013

23 lipca 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Gniny Barczewo.

102/2013

24 lipca 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

103/2013

25 lipca 2013 r.

Ustalenia stawki czynszu na kontenery z odzieżą.

104/2013

26 lipca 2013 r.

Zmiany w planach wydatków.

105/2013

2 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

106/2013

6 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

107/2013

9 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

108/2013

12 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej na terenie Gminy Barczewo.

109/2013

14 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

110/2013

19 sierpnia 2013 r.

Powierzenia p. Dorocie Mikołajczuk stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

111/2013

19 sierpnia 2013 r.

Powierzenia p. Alicji Sawickiej stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Barczewie.

112/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

113/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych na terenie miasta Barczewo.

114/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych na terenie miasta Barczewo.

115/2013

19 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

116/2013

20 sierpnia 2013 r.

Przejęcia z Zakładu Energetyki Cieplnej ruchomości.

117/2013

21 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planach wydatków.

118/2013

26 sierpnia 2013 r.

Zasad zwrotu kosztów pojazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

119/2013

27 sierpnia 2013 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

120/2013

27 sierpnia 2013 r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2013 rok.

121/2013

27 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

122/2013

27 sierpnia 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo.

123/2013

28 sierpnia 2013 r.

Parametrów i terminów do budżetu na 2014 rok.

124/2013

29 sierpnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

125/2013

3 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

126/2013

5 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

127/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.

128/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

129/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2013/2014.

130/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

131/2013

9 września 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2013/2014.

132/2013

11 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

133/2013

13 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

134/2013

13 września 2013 r.

Rozdysponowania rezerwy budżetowej.

135/2013

17 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

136/2013

17 września 2013 r.

Zmiany w planach wydatków budżetu na 2013 rok.

137/2013

20 września 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

138/2013

2 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

139/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

140/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

141/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

142/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

143/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

144/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

145/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

146/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

147/2013

2 października 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

148/2013

4 października 2013 r.

Zmiana zarządzenia Nr 0050.118.2013 z dnia 23.08.2013r.

149/2013

15 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

150/2013

16 października 2013 r.

Zmiany nieruchomości nie zabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo.

151/2013

17 października 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

152/2013

17 października 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

153/2013

17 października 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

154/2013

18 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

155/2013

28 października 2013 r.

Zmiany zarządzenia 0050.92.2013 z 12.07.2013 roku w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

156/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

157/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

158/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

159/2013

29 października 2013 r.

Zamiaru nabycia nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo.

160/2013

30 października 2013 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

161/2013

30 października 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013r.

162/2013

30 października 2013

Powołania Komisji Przetargowej.

163/2013

30 października 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

164/2013

12 listopada 2013 r.

Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2020.

165/2013

12 listopada 2013 r.

Projektu Budżetu Gminy Barczewo na 2014r.

166/2013

13 listopada 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

167/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

168/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

169/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

170/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

171/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

172/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

173/2013

13 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

174/2013

13 listopada 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

175/2013

18 listopada 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej.

176/2013

20 listopada 2013 r.

Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie.

177/2013

20 listopada 2013 r.

Przygotowania przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia pn. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

178/2013

22 listopada 2013 r.

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1, im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2013/2014.

179/2013

22 listopada 2013 r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

180/2013

26 listopada 2013 r.

Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeb Gminy Barczewo.”

181/2013

26 listopada 2013 r.

Przeprowadzenia rokowań i powołania Komisji.

182/2013

27 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

183/2013

27 listopada 2013 r.

Zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo.

184/2013

27 listopada 2013 r.

Sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Radostach.

185/2013

28 listopada 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo.

186/2013

28 listopada 2013 r.

Powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny.”

187/2013

28 listopada 2013 r.

 Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.

188/2013

29 listopada 2013 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013.

189/2013

4 grudnia 2013 r.

Powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn. „ Budowa ul. Ogrodowej z odwodnieniem w Łęgajnach-etap II.”

190/2013

6 grudnia 2013 r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału.

191/2013

6 grudnia 2013 r.

Zmiany w planach budżetu.

192/2013

11 grudnia 2013r.

Częściowego rozdysponowania budżetu.

193/2013

12 grudnia 2013 r.

Zmiany budżetu na 2013 rok.

194/2013

12 grudnia 2013 r.

Zmiany WPF.

195/2013

17 grudnia 2013 r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego – budynek nr 35 ul. Mickiewicza, Barczewo.

196/2013

17 grudnia 2013 r.

Zmiany w planach wydatków

197/2013

31 grudnia 2013 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne.

198/2013

31 grudnia 2013 r.

Wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym.