INFORMACJA

dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego lub upoważnionej przez niego osobie, którzy mogą zgłosić po 1 kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta i gminy Barczewo.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być tylko osoba, która została ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Barczewo i ukończyła 18 lat.

Przyjmowanie zgłoszeń

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa z dniem 2 maja 2014r.

Kandydatów można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Barczewie – Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie ul. Kopernika 10 (parter, pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałki od 8.00 do 16.00

- wtorki,środy,czwartki i piątki od 7.00 do 15.00

Obwodowe Komisje wyborcze powołuje Burmistrz w terminie do dnia 5 maja 2014r.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, jej skład ustala się w drodze publicznego losowania.