INFORMACJA

O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU SPISÓW WYBORCÓW

 

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz. 112 z późn. zm.) informuję, że w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. sporządzone zostały spisy wyborców. Spisy wyborców udostępnione są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 pok. nr 5 (kamieniczka) w dniach od 5 maja 2014r. do dnia 16 maja 2014r. w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski