II Cykl szkoleń przygotowujących do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” - rekrutacja rozpoczęta!  


Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym przygotowującym do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” z zakresu efektywnej pracy zespołowej, organizowanym w ramach projektu "Razem w kierunku profesjonalizacji działań”.


3-dniowy cykl szkoleniowy jest adresowany do przedstawicieli/przedstawicielek samorządu oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z gminy Barczewo. Uczestnicy/uczestniczki szkoleń będą następnie brać udział w 5 spotkaniach testujących model w każdym z w/w samorządów.

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym w Zalesiu pod Barczewem i będą obejmowały łącznie 22 godziny treningu umiejętnościowego w zakresie efektywnej pracy zespołowej oraz poznania zasad równości w JST i NGO. Szkolenia pozwolą lepiej przygotować się do dalszej pracy nad nowym podejściem do zlecania zadań w gminie czy powiecie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.


Program szkoleń.

3 września 2014r. – Szkolenie pt. „Równość szans w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz równościowe zarządzanie organizacją pozarządową”
(6h szkoleniowych);

4-5 września 2014r. – Szkolenie pt. „Trening umiejętności w zakresie efektywnej pracy zespołowej” (16h szkoleniowych).Termin szkoleń: 3-5 września 2014r

Miejsce: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZALESIE s.c.

Zalesie 12, 11-010 Barczewo

http://www.zalesiemazury.pl


Charakterystyka cyklu:
- Cykl szkoleniowy będzie obejmował 3 dni,

- Z każdego z w/w samorządów biorących udział w szkoleniu będzie brać udział łącznie 3 przedstawicieli/przedstawicielek wybranych z JST, NGO/PES (zgodnie z regulaminem),

- Grupa będzie liczyła 21 osób,
- Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa,
- Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe.
Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 3 lipca 2014r. na e-mail: razemprofesjonalnie@gmail.com bądź dostarczenie osobiście lub pocztą na adres: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.


Uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenia telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 10 lipca 2014r.


DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Program szkoleń.

Regulamin uczestnictwa w projekcie.Szkolenia organizowane w ramach projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego