OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Barczewie                             

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej

w Barczewie powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

Teresa Sturlis                         - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Agnieszka Monika Bogudał   - Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji

                                                 Wyborczej

 

Członkowie:

Agnieszka Małkowska

Bogumiła Urszula Silska

Anna Szymonajć

Przemysław Turek

Monika Anna Zgryza

 

 

        Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:

 

Barczewo, Plac Ratuszowy 1, Urząd Miejski w Barczewie, pokój nr 17, telefon

(089) 5148-347

 

 

        Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych i burmistrza odbywa się od 30 września 2014r. w godzinach dyżurów  Miejskiej Komisji Wyborczej :

 

-         codziennie (oprócz sobót i niedziel) od godz. 12oo do godz. 15oo

-        w dniu 7 października 2014r. od godz. 1000 do godz. 24oo ( w tym dniu upływa termin zgłaszania kandydatów na radnych)

-        w dniu 17 października 2014r. od godz. 10oo do godz. 24oo ( w tym dniu upływa termin zgłaszania kandydatów na burmistrza)

 

 

                                                               Przewodniczący

                                                       Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                        /-/ Teresa Sturlis