OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BARCZEWIE

z dnia 21 października 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Barczewie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza  Barczewa:

 

1.

MACIEJEWSKI Andrzej, lat 42, wykształcenie wyższe, zam. Nikielkowo, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI W GMINIE BARCZEWO

 

 

2.

NITKOWSKI Lech Jan, lat 63, wykształcenie średnie, zam. Barczewo, członek partii: Platforma Obywatelska RP, zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 

 

3.

WRZOSEK Aleksander Józef, lat 67, wykształcenie wyższe, zam. Łapka, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW INTEGRACJA - NA RZECZ GMINY BARCZEWO

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej
w Barczewie

 

/-/ Teresa Sturlis