Zawiadomienie o III posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie – 10 grudnia 2014 r.

 

Zawiadamiam,  iż III posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie odbędzie się 10 grudnia 2014 r. o godzinie 10.00 w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie , ul. Słowackiego 5.

 

Porządek obrad:

1.    Powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4.    Wybór protokolanta posiedzenia Rady.

5.    Omówienie nowych przepisów dotyczących zbiórek publicznych.

6.    Dyskusja i wolne wnioski

7.    Ustalenie terminu następnego spotkania.

8.    Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 

                                    Przewodnicząca Gminnej

Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

                                                                              Danuta Zielonka