OBWIESZCZENIE

z dnia 12 października 2010r.Podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej

w Barczewie powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.Ryszarda Buga - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Irena Marcinkowska - Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji

Wyborczej

Członkowie:

Maria Antoniewicz

Gabriela Ewa Kijek

Leszek Minko

Bernard Rembacz

Marzenna SiemiątkowskaSiedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:


Barczewo, Plac Ratuszowy 1, Urząd Miejski w Barczewie, pokój nr 17, telefon

(089) 5148-347Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych i burmistrza odbywa się w godzinach dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej :


  • codziennie (oprócz sobót i niedziel) od godz. 13oo do godz. 16oo

  • w dniu 22 października 2010r. od godz. 8oo do godz. 24oo ( w tym dniu upływa termin zgłaszania kandydatów na radnych)

  • w dniu 27 października 2010r. od godz. 8oo do godz. 24oo ( w tym dniu upływa termin zgłaszania kandydatów na burmistrza)Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

(-) Ryszarda Buga