KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BARCZEWIE

z dnia 29 października 2010r.
o terminie losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Miejska Komisja Wyborcza w Barczewie działając na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 176, poz.1190) oraz

§ 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

i n f o r m u j e, że w dniu 3 listopada 2010r. o godz. 1000 w sali

 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie ,

Plac Ratuszowy 1 zostanie przeprowadzone

publiczne losowanie kandydatów na członków

Obwodowych Komisji Wyborczych.Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Ryszarda Buga