W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW

INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ

 

BURMISTRZ BARCZEWA

w poniedziałki w godzinach 1100 – 1600

po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Burmistrza Barczewa

jeśli w poniedziałek odbywać się będzie sesja Rady Miejskiej

dniem przyjęć interesantów będzie

wtorek w godzinach 1100 – 1500

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych

 

 

KIEROWNICY WYDZIAŁÓW

w ciągu całego dnia pracy Urzędu