W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW

INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ

 

BURMISTRZ BARCZEWA

w poniedziałki w godzinach 1100 – 1400

po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Burmistrza Barczewa

 

  

ZASTĘPCA BURMISTRZA

każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych

 

 

KIEROWNICY WYDZIAŁÓW

w ciągu całego dnia pracy Urzędu