W sobotę 20 grudnia 2008 roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas oficjalnie przekazał Lechowi Janowi Nitkowskiemu – Burmistrzowi Barczewa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes z napędem 4x4.

Od tego dnia mieszkańcy całej gminy, turyści odwiedzający gminę  i piękne okolice Barczewa oraz turyści podążający w sezonie letnim do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich mogą czuć się bezpieczniej, gdyż do niekwestionowanego zaangażowania strażaków-ochotników w swoją służbę, doszedł jeszcze tak ważny w dzisiejszych czasach czynnik techniczny – samochód ratowniczo-gaśniczy, ułatwiający im przezwyciężenie codziennych trudności w przypadku wystąpienia zagrożenia. Jego zakup nie zagwarantuje spadku ilości wypadków komunikacyjnych czy pożarów i awarii powodujących zanieczyszczenie środowiska, ale bezpośrednio wpłynie na szybkość likwidowania ich skutków.

Historia zakupu samochodu miała swój początek 30 lipca 2008 roku, kiedy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucji został złożony wniosek Gminy Barczewo o dofinansowanie  projektu: „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez pracowników WFOŚiGW a Gmina Barczewo dokonała formalności związanych z zakupem powyższego pojazdu. W dniu 29 grudnia 2008 roku, czyli niespełna pół roku po złożeniu wniosku aplikacyjnego w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie projektu.

Gmina Barczewo leży na trasie drogi krajowej nr 16, jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg w kraju. Szacuje się że samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie wykorzystywany będzie przez strażaków ochotników zarówno do akcji ratujących życie ludzi poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych ale również do akcji gaśniczych oraz likwidacji skutków katastrof.

Samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony przez Gminę Barczewo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, osi priorytetowej: Środowisko przyrodnicze, działania: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałania: Bezpieczeństwo ekologiczne.

 

 MAPA DOTACJI