Jednostki budżetowe

- Urząd Miejski w Barczewie

  11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1

   tel. 89 514 83 46 e-mail: umb@barczewo.pl  www.barczewo.pl

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - Dyrektor: Jarosław Złotkowski

  11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 15

  tel. 89 514 97 98  e-mail: mopsbarczewo@wp.pl  www.mopsbarczewo.pl

 

- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - Dyrektor: Barbara Szałaj-Borowiec

  11-010 Barczewo ul. Kopernika 10

  tel. 89 514 84 39  e-mail: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl  https://bip.mzoizbarczewo.pl/

- Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, Dyrektor: Robert Brzóska

  11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15, tel. 89 5149 912,

   e-mail: zbkbarczewo@barczewo.pl   www.zbk.barczewo.pl 

 

Instytucje upowszechniania kultury

- Centrum Kulturalno-Biblioteczne  - Dyrektor: Robert Tokarski

   11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5

    tel. 89 51 82 81 e-mail: ckb@barczewo.pl  www.ckb.barczewo.pl  

 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

 - Miejska Przychodnia Zdrowia - Dyrektor: Anita Karnacewicz

   11-010 Barczewo ul. Lipowa 2

   tel. 89 514 82 35 e-mail: przychodnia@barczewo.pl  www.przychodniabarczewo.pl

  

Spółki ze 100% udziałem gminy:

- Zakład Usług Komunalnych - Prezes: Beata Szewczyk 

  11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15

   tel. 89 514 84 66  e-mail: zuk@barczewo.pl  www.nzuk.barczewo.pl  

 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Prezes: Jacek Kasprzak

  11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

   tel. 89 514 85 13  e-mail: zwik.barczewo@gmail.com  www.zwikbarczewo.pl