Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek
Urząd Miejski w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie

Data publikacji strony internetowej: [ 2007-10-01 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2023-01-30 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-23]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Białecka - koordynator ds. dostępności,  katarzyna.bialecka@barczewo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
089 514 83 03 wew.14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1.

    1.  Do budynku Urzędu prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach I i II. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na II piętrze budynku.W budynku Urzędu Miejskiego jest dostępna winda. W budynku zostało wymienione oświetlenie wewnętrzne, które oświetla bardziej ciągi komunikacyjne. Z ciągów zostały usunięte zbędne elementy, które ułatwiają poruszanie się po korytarzach. Punkt obsługi interesanta został przeniesony na główny hol Urzędu.

   2. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

   3.  Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej oraz Placu Ratuszowego 1 znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   4.  W Urzędzie Miejskiem jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 08.00-16.00 a od wtorku do piątku od 07.00-15.00. Urząd Miejski w Barczewie zatrudnia również osobę biegle posługującą się językiem ukraińskim i rosyjskim. 

Budynek: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kopernika 10

    1.  Do budynku Urzędu prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie - Plac Ratuszowy 1.W budynku Urzędu Stanu Cywilnego nie ma dostępnej windy, jednakże pracownicy zajmujący się ewidencją ludności są dostępni dla interesantów i obsługują ich na parterze. 

   2. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

   3.  Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   4.  W Urzędzie Stanu Cywilnego jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 08.00-16.00 a od wtorku do piątku od 07.00-15.00. Urząd Miejski w Barczewie zatrudnia również osobę biegle posługującą się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Gmina Barczewo udostępnia następujące alpikacje i zarządza stronami internetowymi:

Aplikacja mobilna dla mieszkańców - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.barczewo&hl=pl&gl=US

Strona internetowa : https://barczewo.pl/ 

Aplikacja elektronicznej obsługi interesanta: https://barczewo.eboi.pl/

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij