Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 Znak:  GNR.342-2/3/10                                                                                               

Barczewo, dn. 12 lutego 2010r.                                  

 

   BIP /  TABLICA

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz zarządzenia  Nr 8/09 Burmistrza Barczewa z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (nie dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Burmistrz Barczewa zawiadamia, że w przetargu na wyłonienie wykonawcy do obsługi geodezyjnej Gminy Barczewo w roku 2010:

 

do realizacji zamówienia wybrana została oferta [Nr 4], którą złożyła Firma Geodezyjno – Kartograficzna  „PRYZMAT”

s.c. Jan Górecki i Grzegorz Tajs ul. Partyzantów 31 lok. 15, 10-528 Olsztyn

           

Uzasadnienie prawne

Zarządzenie  Nr 8/09 Burmistrza Barczewa z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 

Uzasadnienie faktyczne

Według przyjętych przez zamawiającego kryteriów: „cena – waga kryterium 70%”, „termin – waga kryterium 30%”, złożona oferta [Nr 4] jest najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia warunki stawiane       w ogłoszeniu o przetargu.

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

1

Geodezja i Projektowanie inż. Marek Demczuk

ul. Witosa 25/14, 10-688 Olsztyn

2

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Mirosław Wiśniewski

ul. Kard. Wyszyńskiego 24/186, 10-455 Olsztyn

3

Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 4a, 11-300 Biskupiec

4

Firma Geodezyjno – Kartograficzna „PRYZMAT” s.c.

Jan Górecki i Grzegorz Tajs, ul. Partyzantów 31 lok. 15, 10-528 Olsztyn

5

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „KARTO-GRAF”

mgr inż. Zbigniew Tryk, ul. Metalowa 4/312, 10-603 Olsztyn

6

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr. inż. Janusz Smyk

ul. Okrągła 20, 10-837 Olsztyn

7

Usługi Geodezyjne Kuczkowski Michał Kuczkowski

Stękiny 20, 11-042 Jonkowo

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr

oferty

Liczba pkt w

kryterium cena

Liczba pkt w kryterium termin

Razem

1

722,71

250,93

973,64

2

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3

815,91

185,20

1001,11

4

957,72

464,27

1421,99

5

972,80

436,64

1409,44

6

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

7

744,67

120,83

865,50

                                                                        

Metadane

Źródło informacji:Paulina Zalewska-Wójcik
Data utworzenia:2010-02-16 10:08:15
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-02-16 10:09:00
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-02-16 10:09:15
Ostatnia zmiana:2010-02-16 10:09:35
Ilość wyświetleń:4439