W tej zakładce znajdą Państwo aktualnie obowiązujące wzory dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie uproszczonym